Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Traditionele medicijnen

Botten als medicijnen
In een gedeelte van traditionele Chinese medicijnen (TCM) worden wilde dieren verwerkt. Het geloof is dat lichaamsonderdelen van specifieke dieren, helend zouden werken bij kwalen en ziektes. Vaak gaat het hier om zeer ernstig bedreigde diersoorten zoals de neushoorn, pangolin (schubdier) en tijger. Deze dieren dreigen hierdoor uit te sterven. Zo zijn er nog maar zo'n 4000 tijgers in het wild - dat maakt het lastiger om er één in het wild te kunnen stropen. Om deze reden moet men uitwijken naar alternatieven en dat wordt onder andere gevonden in leeuwen. Zuid-Afrika is op deze vraag ingesprongen. In dit land worden industrie-matig, veelal onder zeer slechte omstandigheden, leeuwen gefokt voor hun skelet. Intussen leven er in dit land al meer dan 8000 gefokte leeuwen. Ter indicatie; in het wild leven er in dit land nog maar zo’n 2800 leeuwen. Zuid-Afrika exporteert jaarlijks zo'n 800 skeletten van gefokte leeuwen naar Azië; dit is volledig legaal en toegestaan door CITES. Onder deze legale handel gaat een grote illegale handel schuil waarbij wilde leeuwen onder de radar worden mee verhandeld. 

Van knuffelwelp tot ‘medicinale’ tonic
In het beste verdienmodel wordt de welp eerst ingezet in toerisme op knuffelfarms en bij het volwassen worden afgeschoten in canned hunting. Zijn skelet wordt vervolgens geëxporteerd naar Azië waar het verwerkt wordt in allerlei ‘medicijnen’ en tonics, vaak onder het mom als zijnde tijger. Maar inmiddels worden leeuwen ook puur en alleen gefokt voor hun skelet. De dieren worden dan bij volwassen worden naar een leeuwen slachthuis gebracht. Een verhaal dat dit heel goed inzichtelijk maakt is dat van leeuw Jabula die het symbool werd van deze verziekte industrie.

Gevaarlijk voor onze volksgezondheid
De vraag vanuit TCM leidt tot een grote illegale handel. En dat leidt weer tot uitsterven van diersoorten en afbraak van biodiversiteit. Maar illegale handel is daarnaast ook een gevaar voor onze volksgezondheid.  
Virologen waarschuwen al jarenlang voor een pandemie als COVID-19 en daarbij dat dit niet de laatste keer zal zijn. Diverse virusuitbraken gingen dit virus voor, waarvan SARS, MERS en Ebola de bekendste zijn. Deze virussen (zoönosen) springen over van dieren op mensen. COVID-19 wordt bijvoorbeeld gelinkt aan vleermuizen en de pangolin (schubdier). Wetenschappers stellen dat 75% van de opkomende infectieziekten zoönotisch is. De meerderheid is afkomstig van wilde dieren. Wereldwijde ontbossing, het verlies van biodiversiteit, de handel in en exploitatie van wilde dieren, klimaatverandering en het opeenpakken van grote aantallen dieren in de veehouderij vormen volgens de virologen steeds grotere risico’s op het ontstaan van nieuwe zoönosen en pandemieën. 

Niet alleen pandemieën zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Een recent onderzoek toont ook aan dat het risico op de overdracht van tuberculose wordt door de praktijken in de leeuwenhandel serieus verhoogd.  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) behoort tuberculose tot de top 10 van doodsoorzaken wereldwijd. In 2019 werden 10 miljoen mensen ziek en stierven 1,4 miljoen mensen eraan, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Als zodanig wordt tuberculose algemeen beschouwd als een "armoedeziekte", omdat een gebrek aan toegang tot diagnose en behandeling, en levensomstandigheden die de verspreiding bevorderen, een belangrijke rol spelen bij de overdracht ervan.

Veel van de mensen die door deze situaties het meeste risico lopen op de overdracht van tbc, zoals de landarbeiders in Zuid-Afrika, leven al in landen met een hoge tbc-last. Ze hebben dus het potentieel om een ‚Äč‚Äčtoch al slechte situatie erger te maken. De situatie voor de in gevangenschap levende leeuwen is al nijpend. Door de dieren het risico te lopen een slopende en pijnlijke ziekte op te lopen, wordt daarom nog een item toegevoegd aan de al uitgebreide lijst van onrechtvaardigheden in deze industrie.

Lobby in de politiek
Sinds enkele jaren zijn we als SPOTS actief bezig met een lobby in de politiek. Onze focusdieren (leeuw, cheeta en luipaard) hebben te maken met soms hele specifieke problemen. De leeuw en luipaard worden bijvoorbeeld veelvuldig gebruikt in traditionele Chinese medicijnen en worden hiervoor uit het wild gestroopt of specifiek gefokt voor hun skelet. De cheeta wordt vaak illegaal uit het wild gehaald omdat er mensen zijn die dit dier als huisdier willen hebben. Omdat er geen stichting is in Nederland die zich met die problematiek bezighoudt in de politiek, en omdat dit wel belangrijk is om dingen in de kern aan te pakken, zijn wij deze lobby begonnen. We hebben inmiddels al het nodige bereikt. Op onze algemene website leest u daar meer over. 

In maart 2021, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, publiceerden wij in samenwerking met World Animal Protection, stichting AAP en IFAW, een Manifest. Daarin staan 15 maatregelen die de risico's op nieuwe pandemieën zoals COVID-19, aanzienlijk verkleinen waarvan één van deze maatregelen zich specifiek richt op traditionele medicijnen. 

In onderstaand filmpje wordt meer uitgelegd over de handel in leeuwenbotten.

Deel deze pagina