Handel in leeuwenbotten

De cyclus van voor de gefokte leeuw in Zuid-Afrika
Leeuwen zijn handel in Zuid-Afrika. In dit land leven maar liefst zo’n 8000 gefokte leeuwen. Ter indicatie: in dit Zuid-Afrika leven naar schatting nog maar zo’n 2800 wilde leeuwen. Er zijn dus driemaal zoveel gefokte dan wilde leeuwen in dit land.
 
De dieren worden gefokt om ingezet te worden als toeristische attractie. Honderden toeristen en vrijwilligers betalen grof geld om op de foto te kunnen met zo’n jong, vertederend leeuwenwelpje. Als de dieren te oud zijn geworden voor dit geknuffel, eindigen ze veelal in de jacht. Nu is hier een nieuwe prikkel voor Zuid-Afrika bijgekomen; de vraag naar leeuwenbotten vanuit Azië.
 
De leeuw als inkomstenbron
Het feit dat er meer dan 8000 gefokte leeuwen zijn, geeft aan dat dit een enorme industrie is. Een leeuw wordt pas doodgeschoten op volwassen leeftijd, pakweg vanaf 5 jaar. Tot die tijd kost een leeuw dus alleen maar geld. Dit is alleen winstgevend voor de fokker als er ergens, tot die leeftijd van 5 jaar, geld wordt verdiend. En dat gebeurt dus in de vorm van knuffelfarms. Een toerist betaalt al snel 5,00 euro voor een fotomoment. Vrijwilligers betalen al snel 600,00 euro per week om als vrijwilliger op zo'n farm aan de slag te mogen. Een leeuw levert dus heel veel geld op, precies de redenen waarom er zoveel van worden gefokt.

Exportquotum van 800 leeuwen skeletten per jaar
Ondanks protesten van natuurbeschermers heeft de Zuid-Afrikaanse regering toestemming gegeven om jaarlijks 800 skeletten van gefokte leeuwen te exporteren naar Azië. Daar is vraag naar om de botten te verwerken in medicijnen. Lichaamsonderdelen van dieren zoals hoorn van neushoorns, schubben van pangolins en botten van tijgers zouden heilzaam werken tegen ziektes en kwalen. Omdat de tijger bijna 'op' is (uitgestorven) en de handel aan banden wordt gelegd, moet men uitwijken naar een alternatief. Die wordt gevonden in de (gefokte) leeuw. Zuid Afrika wil aan de vraag voldoen door jaarlijks kilo's botten van gefokte leeuwen te exporteren.
 
Bedreiging voor de wilde leeuw
Zoals het er nu naar uit ziet zal dit aantal voor aankomend jaar zelfs verhoogd worden naar 1500 skeletten. De rechtvaardiging van de handel is volgens voorstanders van het quotum dat legaal aanbod van botten van gefokte leeuwen voorkomt dat wilde dieren worden gestroopt. SPOTS is van mening dat deze legale export de vraag alleen maar doet toenemen, en dit terwijl de wilde leeuw al ernstig bedreigd is. Er was tenslotte geen markt voor leeuwenbotten voordat Zuid-Afrika 10 jaar geleden met de export begon.

Deel deze pagina