Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Goede en slechte projecten

SPOTS is er eigenlijk geen voorstander van om lijsten op te stellen van in onze ogen ‘foute’ en ‘goede’ projecten. De reden daarvoor is dat er in Zuid Afrika alleen al, honderden projecten zijn waarbij je vrijwilligerswerk kunt doen. Het is onmogelijk voor ons om al die projecten te kennen en om er dus een definitief oordeel over te kunnen vellen. Bovendien loop je het gevaar dat als je een project niet noemt in bijvoorbeeld de ‘negatieve’ lijst, de conclusie getrokken zou kunnen worden dat het dus een ‘goed’ project is. Wat zeker niet zo hoeft te zijn.

Wij blijven het dus erg belangrijk vinden dat mensen ook zelf nadenken alvorens ze als vrijwilliger of toerist een plaats bezoeken waarbij ze in contact kunnen komen met wilde dieren, zoals de leeuw. Dat is op zich helemaal niet zo moeilijk namelijk. Plaatsen die wij ‘knuffelfarms’ noemen en die in onze ogen negatief zijn, hebben bepaalde kenmerken (zie deze pdf). Door hier naar te kijken, bijvoorbeeld door de website van het betreffende project te checken, kun je eigenlijk al direct filteren of het een goed of slecht project is.

Wat is goed en wat is slecht.
Een slecht project is in onze ogen een project waarbij dieren systematisch gefokt worden die vervolgens in interactie komen met mensen. Op zo'n knuffelfarm zijn altijd jonge dieren aanwezig. Deze dieren worden vaak al op jonge leeftijd weggehaald bij hun moeder om ze zo te laten wennen aan mensen. Dit is traumatisch voor beiden. Het verhaal dat deze dieren worden uitgeplaatst in het wild of naar een goed dierenpark gaan, is een fabeltje. Op jaarbasis worden honderden dieren gefokt en daar is geen ruimte voor in het wild. De wilde leeuw sterft juist uit omdat er te weinig leefruimte is. Ter indicatie: in Zuid Afrika alleen al leven meer dan 6000! gefokte leeuwen. Daar komen elk jaar nieuw gefokte dieren bij. Als je logisch nadenkt, besef je dat deze aantallen nooit uitgeplaatst kunnen worden. Niet in een park en niet in een dierentuin. Het is dus zeer de vraag waar deze gefokte welpjes blijven bij volwassen worden.

SPOTS zet zich in voor de wilde dieren en ondersteunt geen opvangcentra. In onze ogen dragen vrijwilligers en toeristen het meeste bij aan natuurbescherming door projecten te bezoeken die zich richten op de dieren in het wild. Het is vijf voor twaalf voor de wilde katten dus steun aan hen is essentieel.

Een alternatief is een project waarbij dieren noodgedwongen moeten worden opgevangen. Bijvoorbeeld omdat ze gewond zijn of verweest. Onze voorkeur gaat altijd uit naar vrijlating van dieren in het wild maar dat is niet altijd mogelijk. Dan is een opvangcentrum een goed alternatief. Maar bij een goed project wordt het contact tussen mens en dier vermeden en worden zeker geen dieren gefokt. En er zijn nooit altijd jonge dieren zoals leeuwenwelpjes aanwezig. 

De groep 'Volunteers in Africa Beware' heeft een lijst opgesteld met in hun ogen goede en slechte projecten, de zogenaamde The Good, The Bad & The Ugly lijst. Deze lijst werken zij frequent bij en baseren zij op de input van vrijwilligers die de projecten bezocht hebben. Dit is dus geen initiatief van SPOTS maar een eigen opgerichte groep van 'Volunteers in Africa Beware' zelf. 

Deel deze pagina