Zuid-Afrikaanse leeuwenfokkerijen onderzocht door parlement

Stampersgat, 13 augustus 2018
 
De niet-gereguleerde leeuwenfokkerijen in Zuid-Afrika zullen binnenkort door het Committee voor Milieu worden geëvalueerd tijdens een tweedaagse openbare hoorzitting. Volgens de commissievoorzitter, Mohlopi Mapulane, is het doel van het evenement om een ​​constructief debat mogelijk te maken over de toekomst van het fokken van en jagen op in gevangenschap levende leeuwen in Zuid-Afrika. Op 21 en 22 augustus vindt de hoorzitting plaats en biedt belanghebbenden uit alle hoeken van de wereld de kans om argumenten te geven voor en tegen het fokken van leeuwen in gevangenschap.
 
"Er is protest en we moeten een manier vinden om dit zo snel mogelijk aan te pakken", zegt Mapulane. "Het verontrustende is hoe dit probleem van invloed is op de internationale positie van Zuid-Afrika. We kunnen niet toestaan ​​dat deze fokkerijen onze internationaal gewaardeerde natuur- en natuurbehoudsrecord treft". 

Een in maart gepubliceerd rapport van de Britse Born Free Foundation ondersteunt de vrees van Mapulane ten opzichte van de internationale reputatie van Zuid-Afrika  van pionier op het gebied van natuur- en wildbehoud. Met het rapport wordt geïllustreerd hoe het in gevangenschap fokken van leeuwen voor de jacht en hun botten de reputatie van Zuid-Afrika heeft aangetast.

Na de besprekingen zal de commissie beslissen of de wetgeving moet worden herzien en / of gewijzigd, of dat zij via het parlement nieuwe wetgeving moet initiëren. Hij zegt ook dat het Commitee heeft gevraagd om tijdens de hoorzitting een presentatie te krijgen over het recent verschenen rapport “The Extinction Business – South Africa’s Lion's Bone Trade”. Het rapport onderzoekt substantiële problemen en mazen in het CITES vergunnings-, handhavings- en toezicht-systeem en toont de tekortkomingen van het nationale beleid en procedures van Zuid-Afrika aan.

Ook vanuit Stichting SPOTS hebben we het Committee documenten toegestuurd waaruit blijkt dat de fokindustrie slecht is voor het imago van Zuid-Afrika. De documenten zullen daarnaast ook aan hen overhandigd worden.
 
Al jarenlang zijn er vanuit verschillende partijen smeekbeden om beleid te formuleren en de industrie beter te reguleren, helaas zonder resultaat. Er is zelfs geen nationale consensus over het aantal in gevangenschap gefokte leeuwen in het land. Experts schatten dat er op dit moment ongeveer 8.000 leeuwen in gevangenschap leven, maar gezien de onnatuurlijk hoge voortplantingssnelheid, met als doel meer welpen te produceren die worden ingezet om met toeristen te knuffelen, is het waarschijnlijker dat het aantal zo rond de 12.000 ligt. De South African Preditor Association (SAPA) vermoedt zelfs dat het aantal oploopt tot 14.000.  
 
Op 16 juli van dit jaar kondigde de regering een verhoging  aan van 800 naar 1500 van het aantal leeuwen skeletten dat geëxporteerd mag worden. Natuurbeschermers waarschuwen dat dit nieuwe quotum een verdere groei van het aantal in gevangenschap levende leeuwen in de hand zal werken.  
 
Er zijn ook toenemende zorgen over de mogelijke impact van het fokken van leeuwen in gevangenschap op de wilde leeuwpopulaties van Zuid-Afrika. Dr. Kelly Marnewick, Senior Trade Officer voor het Wildlife in Trade-programma van het Endangered Wildlife Trust (EWT) zegt hierover het volgende: "Het stropen van wilde leeuwen voor lichaamsdelen is de laatste jaren geëscaleerd en we kunnen niet uitsluiten dat er een link is naar de markt die is gecreëerd voor de botten van in gevangenschap levende leeuwen."
 
Lees hier het volledige artikel.