Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Voorstel om de verkoop van leeuwenvlees in Zuid-Afrika toe te staan geblokkeerd door minister van Milieu

Stampersgat, 25 november 2020
 
De Zuid-Afrikaanse Minister van Milieu Barbara Creecy heeft een veto uitgesproken tegen een wijziging van de bestaande Meat Safety Act, die de commerciële verkoop van leeuwenvlees in Zuid-Afrika mogelijk maakt. De Meat Safety Act probeert ervoor te zorgen dat vlees veilig is voor consumptie door het vaststellen van de landelijke normen voor slachthuizen en het reguleren van de vleeshandel.
 
De wijzigingen waren aanvankelijk voorgesteld door minister van Landbouw Thoko Didiza, maar door dit veto staat het kabinet nu in tweestrijd op dit punt. De voorstellen van minister Didiza zijn teruggestuurd naar haar kantoor en minister Creecy heeft haar collega gewaarschuwd dat het op het menu zetten van leeuwenvlees waarschijnlijk illegale activiteiten zoals stroperij en dierenmishandeling aanmoedigt.
 
Minister Creecy heeft steun van de oppositiepartij Democratic Alliance, die ook hun minachting voor de handel in leeuwenvlees duidelijk hebben gemaakt. Hannah Shameema-Winkler is de vice-minister van Milieu en stelt dat er meer bescherming nodig is voor de natuur in Zuid-Afrika om te voorkomen dat criminelen profiteren van de mishandeling van de wilde dieren van Zuid-Afrika.

Verder zegt ze hierover: “Eerder dit jaar werd een voorgestelde wijziging van de Meat Safety Act gepubliceerd. Het zou de commerciële verkoop van leeuwenvlees hebben toegestaan. Tijdens de bijeenkomst werd onthuld dat de opname van TOPS-diersoorten in Schedule 1 van de Meat Safety Act in feite ook van toepassing zou zijn op leeuwen, ondanks het feit dat leeuwen niet expliciet werden genoemd in de wijziging. We moedigen minister Didiza aan om gehoor te geven aan de beslissing van minister Creecy om de legale commerciële verkoop van leeuwenvlees niet toe te staan. Zoals het nu is, wordt de fokindustrie van in gevangenschap levende roofdieren geteisterd door controverses en welzijnsproblemen over de jacht op leeuwen in gevangenschap en de export van leeuwenbotten. De natuur in Zuid-Afrika is van ons allemaal.“
 

In februari 2020 werd duidelijk dat het Ministerie van Landbouw nog eens 98 wilde dieren waaronder krokodillen, nijlpaarden, olifanten en neushoorns opnam in de Meat Safety Act. Doordat deze dieren hier zijn opgenomen, kunnen ze ook gegeten worden alsook gefokt voor consumptie.  Het Ministerie van Landbouw stelt dat doordat ze deze dieren officieel opnemen in de Meat Safety Act, ze de dieren zo beter kunnen beschermen.

Tegenstanders stellen dat het Ministerie nu al niet in staat is om te handhaven. De organisatie die hiervoor verantwoordelijk is, NSPCA, ontvangt nauwelijks geld. Door de beperkte financiering is de reguliere workload al bijna niet op te volgen, laat staan als er meer dieren bij komen om te controleren. Dat bevestigen ook de ‘leeuwen slachterijen’. Officieel moet NSPCA weten waar deze zijn maar dat weten ze niet waardoor controle op deze faciliteiten extreem lastig is.

Opvallend is dat de Scientific Board van het Ministerie van Milieu vorig jaar nog met een studie kwam waarin gesteld werd dat fokken van wilde dieren niet gewenst was. Ook de South African Hunters and Game Conservation Association is tegen de opname van wilde dieren als landbouwdieren. Het lijkt er dus op dat het Ministerie van Landbouw met de opname van wilde dieren en uitbreiding Meat Safety Act, dus lijnrecht ingaat tegen het Ministerie van Milieu.

Lees hier het volledige artikel.