Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Publieke consultatie voor het EU Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten – laat uw stem horen

Stampersgat, 20 december 2021

De waarde van de illegale handel in wilde dieren wordt geschat op zeker 23 miljard dollar per jaar. Het is de grootste directe bedreiging voor het voortbestaan van vele diersoorten. Wat weinig mensen weten is dat Europa één van de grootste afzetmarkten is voor de handel in wilde dieren en planten. Nederland speelt hierbij een belangrijke rol met de haven van Rotterdam en Schiphol airport.

Herziening van het EU Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten

In 2016 werd het vierjarige Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten aangenomen door de EU. Het plan zorgde ervoor dat de strijd tegen wildlife crime politiek belangrijker werd, er meer werd samengewerkt tussen verschillende handhavers en de EU er internationaal meer aandacht aan ging besteden. Het plan bevat 32 acties gericht op het voorkomen van illegale handel, betere naleving van de bestaande regels, en meer internationale samenwerking. De Europese Commissie evalueert nu het Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten en bereidt een herziening van het Actieplan voor. Onderdeel van de herziening is een publieke consultatie in december 2021.

Burgers en organisaties kunnen informatie aanleveren en hun visie geven op de effectiviteit, resultaten en het belang van het Actieplan. De resultaten van de consultatie zijn zeer belangrijk voor de evaluatie en uiteindelijke herziening van het Actieplan.

Het Actieplan heeft op belangrijke onderwerpen te weinig opgeleverd

Aldus diverse rapporten, waaronder dat van Traffic, bestaat een belangrijk gedeelte van de illegale handel uit zogenaamde ‘medicinals’. Dieren en planten worden uit het wild gehaald om verwerkt te worden in traditionele medicijnen zoals traditionele Chinese medicijnen (TCM). Hierdoor worden iconische diersoorten naar de rand van uitsterving gebracht. Denk aan de neushoorn, tijger en schubdier (pangolin). Maar ook diersoorten die gezien worden als vervanging, lopen gevaar. Zo worden meer en meer jaguars, luipaarden en leeuwen gestroopt ter vervanging van de tijger in dit soort medicijnen. Deze handel bedreigt de biodiversiteit van de wereld. Maar leidt ook tot vergroot risico van virusuitbraken. Wat dit kan aanrichten ondervinden we nu aan den lijve.

Aldus SPOTS heeft de EU in haar actieplan, te weinig aandacht voor de illegale handel in bedreigde dieren en planten voortkomend uit de vraag naar traditionele medicijnen. Daarvoor zou absoluut meer aandacht moeten zijn in het EU actieplan.

Laat uw stem horen!

Iedere burger van de EU kan zijn of haar stem laten horen door te antwoorden op de vragenlijst in de consultatie. Hiervoor zijn drie stappen nodig en de procedure is echt simpel en niet tijdrovend. U kunt de vragen in het Nederlands lezen en beantwoorden. Let op: u kunt tot 28 december uw input geven.

  • Ga naar de online consultatie
  • Scroll naar het gele vakje ‘vragenlijst beantwoorden’. Voer uw inloggegevens in als u al een account hebt OF selecteer de optie ‘Een account aanmaken’ onder het tekstvak. Indien u een nieuw account aanmaakt, krijgt u een bevestigingsmail met een link, waarna u de vragen kunt invullen.
  • Vul de vragenlijst in, beginnend op pagina 3 “Over u” en gebruik eventueel de informatie van SPOTS als leidraad voor de vragen. Het is belangrijk dat u de vragenlijst in uw eigen woorden invult.

Als SPOTS hebben we een document gemaakt dat u kan helpen bij het invullen van de vragen. U leest daar ook de input die wij gegeven hebben. De link naar dat document vindt u hier.

Zoals gezegd is de procedure simpel en niet tijdrovend. Ik hoop dan ook op uw stem. Namens de dieren, dank!

Simone Eckhardt, SPOTS

Foto: veel wilde bedreigde dieren (waaronder grote katachtigen) worden illegaal gestroopt en verhandeld omdat ze gewild zijn in traditionele medicijnen.