NSPCA onderneemt verdere actie om vergunning quota export leeuwenskeletten tegen te gaan

Stampersgat, 8 oktober 2018

De National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals (NSPCA) heeft een dringend verzoek ingediend bij het Hooggerechtshof van Noord-Gauteng (Zuid-Afrika) om de afgifte van vergunningen voor de export van leeuwenskeletten door het ministerie van Milieuzaken op te schorten. Het ministerie verhoogde eerder dit jaar  het exportquotum van 800 skeletten naar 1500 skeletten. Het ministerie zei dat de uitvoering van het quotum door het ministerie zelf zou worden beheerd in overeenstemming met voorschriften die bepalen dat elke aanvraag om leeuwenbotten te exporteren moet worden ingediend bij provinciale instanties.

In hun aanvraag verwees de NSPCA naar een rapport van het South African National Biodiversity Institute dat heeft geconstateerd dat het aantal toegestane skeletten van 800 binnen vijf weken was uitgeput. In de aanvraag, die naar verwachting volgende maand zal worden gehoord, voerde de raad aan dat het quotum niet alleen nadelig was voor de leeuwenpopulatie in Zuid-Afrika, maar wereldwijd. Ze voerden verder aan dat leeuwen van cruciaal ecologisch belang zijn voor het ecosysteem.

"Factoren zoals het ter vergelding doden van leeuwen omdat ze jagen op vee, concurrentie met mensen, verlies van leefomgeving, samen met het stropen van leeuwen zijn van invloed op het vermogen van leeuwen om zich aan te passen aan deze omstandigheden. Deze factoren dagen het behoud en de welvaartsstatus van deze soort uit en zijn reden tot zorg. Ten tweede is er geen wetgeving die normen vaststelt voor het houden van leeuwen in gevangenschap en de manier waarop ze worden geslacht", betoogde de NSPCA.
 
De NSPCA voerde ook aan dat het quotum op basis van deskundig advies en beschikbare gegevens wetenschappelijk irrationeel was; de handel in leeuwenbotten kan de levensvatbaarheid van leeuwen en andere grote katpopulaties wereldwijd bedreigen, en de consument aanmoedigen leeuwenbotten te gebruiken als vervanging voor tijgerbotten in met name traditionele medicijnen en kan de vraag doen toenemen. Daarnaast voerde de NSPCA aan dat de industrie die zich bezig houdt met het fokken van in gevangenschap levende leeuwen een industrie is die geen instandhoudingswaarde heeft en een risico vormt voor de wereldwijde populatie van zowel wilde leeuwen, tijgers en andere grote katachtigen.
 
Het ministerie heeft top op heden niet gereageerd op een verzoek om commentaar.
 
Lees hier het volledige artikel.