Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Nederlandse inbreng CITES top omvat gelukkig veel aandacht voor de wilde katachtigen

Stampersgat, 16 oktober 2022 

Van 14 tot en met 25 november 2022 vindt de CITES CoP19 plaats in Panama-stad, Panama. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Doel van het CITES-verdrag, waarbij praktisch alle landen van de wereld zijn aangesloten, is voorkomen dat een soort in het wild uitsterft of sterk in aantal daalt door internationale handel. Vorige week stuurde de Minister van Stikstof en Klimaat een brief naar de Tweede Kamer met daarin de Nederlandse inzet voor CoP19. Ter voorbereiding van de Nederlandse inbreng in de EU is er overleg geweest met de Nederlandse Wetenschappelijke Autoriteit voor CITES en worden de wetenschappelijke conclusies van de Scientific Review Group in ogenschouw genomen. Daarnaast is er overleg geweest met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven als onderdeel van stakeholderconsultaties om van hun standpunten kennis te nemen.

Ook SPOTS heeft input gegeven tijdens stakeholders meetings van zowel Nederland als de EU. Wij hebben o.a. naar voren gebracht dat de illegale handel in cheeta’s prominente aandacht moet krijgen. Ook ten aanzien van gestelde CITES jachtquota op luipaarden, hebben wij vraagtekens gesteld. Last but not least hebben wij gevraagd om sponsoring van het voorgestelde gezamenlijke CITES/CMS onderzoek naar de leeuwen status. De leeuw is namelijk de enige grote kat die niet tot in de hoogste graad beschermd wordt door CITES verdragen, hij staat op Appendice II (dieren zoals luipaarden, cheeta’s en tijgers staan op I). Dat komt o.a. doordat enkele landen in Afrika met leeuwen stellen dat het goed gaat met de leeuwen in hun land. Ze baseren zich echter op oud onderzoek. Wij horen uit het veld juist alarmerende berichten over sterk afnemende aantallen leeuwen. Het is dus tijd voor een recent onderzoek.

Een opsteker om te lezen dat het Ministerie notie heeft genomen van onze gegeven input. Zo stelt ze o.a. ‘de aanpak van illegale handel in cheeta’s is urgent’. Ook geeft ze aan dat Nederland voornemens is om bovengenoemde onderzoek naar leeuwen, te financieren. Ten aanzien van de luipaarden geeft de Minister aan een voorstander te zijn van een meer gereguleerde evaluatie van quota’s voor jachttrofeeën van luipaarden binnen CITES. Last but not least spreekt Nederland nogmaals haar steun uit voor de Big Cat Task Force die ze mede financieel ondersteunt en waarin ze ook ‘actief’ zitting zal nemen. Deze Task Force richt zich geheel op (illegale) handel in wilde katachtigen die helaas, erg groot is. Als SPOTS hebben wij ons ervoor hard gemaakt dat ook de cheeta hierin belicht wordt alsook dat Nederland zitting zal nemen in deze Task Force. De hele brief van de Minister leest u hier.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik opgelucht ben na het lezen van de brief. Het toont aan dat de handel in grote katten, op het vizier staat van het verantwoordelijke Ministerie. Enige dat overblijft is aandacht voor traditionele medicijnen. Hiertoe hebben wij als SPOTS ook input gegeven. Het blijft voor ons namelijk bizar te lezen dat wederom veel dieren naar voren worden geschoven om beter beschermd te worden middels CITES verdragen, terwijl een belangrijke bedreiging voor deze dieren nu juist is de handel gedreven vanuit traditionele (Chinese) medicijnen. Zo blijft het dweilen met de kraan open, vinden wij. Aanpak bij de bron, adressering van het gebruik van wilde dieren (en planten) in dit soort medicijnen, en de enorme illegale handel in deze dieren als gevolg, is van essentieel belang….Daartoe blijven wij ons onverminderd hard maken.

Simone Eckhardt
SPOTS

Afbeelding: aldus veel Afrikaanse landen, gaat het goed met de leeuwen in hun land. Dat wordt echter niet gestaafd door recent onderzoek. En geluiden uit het werkveld zijn alarmerend. Wij zijn dus blij dat Nederland voornemens is een studie te financieren naar de status van de leeuw in Afrika. Copyright foto: Evert Doorn, the Wild Site.