Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Ministerie in Zuid-Afrika kondigt nieuwe stappen aan richting fokindustrie van leeuwen

Stampersgat, 21 augustus 2022

In 2020 adviseerde een panel van experts de Minister van Forestry, Fisheries and the Environment (DFFE) te stoppen met de fokindustrie van leeuwen in Zuid-Afrika. Het leidde er in 2021 toe dat de verantwoordelijke Minister officieel aankondigde deze adviezen te zullen volgen. Daarmee werd het einde aangekondigd van toeristische attracties met gefokte leeuwen, het jagen op gefokte leeuwen (canned hunting) alsook het einde van de export van leeuwen skeletten naar Azië, waar ze verwerkt worden in traditionele Chinese medicijnen (TCM). Wij berichtten hier al eerder over aangezien wij ons jarenlang hebben ingezet tegen deze hele industrie en ook input hebben gegeven aan het DFFE.

Duidelijk is dat het besluit tot enorme beroering heeft geleidt bij o.a. de fokkers van leeuwen in Zuid-Afrika. Met regelmaat verschijnen er berichten van verwaarloosde leeuwen op farms omdat fokkers weigeren de dieren te verzorgen omdat er geen ‘verdienmodel’ meer is. SPOTS kwam hiervoor nog in actie in 2021. NSPCA (de dierenbescherming van Zuid-Afrika) riep het Ministerie op om snel met stappen te komen omdat zij meer en meer geconfronteerd wordt met schrijnende situaties van verhongerende leeuwen. Omdat het panel van experts ook aangaf geen andere oplossing te zien dan de geschatte 8000+ gefokte leeuwen te euthanaseren, kwam er ook de nodige beroering vanuit dierenorganisaties.

De verantwoordelijke Minister van DFFE, Barbara Creecy, stelt nu dat er zoveel reacties alsook aanbevelingen komen rondom de captive breeding industry van leeuwen, dat ze een task team wil instellen. Om alle aanbevelingen in kaart te brengen, om te kijken of het mogelijk is om samen te werken met fokkers van leeuwen, om te bekijken of niet alle leeuwen geëuthanaseerd hoeven te worden. Maar ook simpelweg om inzichtelijk te krijgen hoeveel gefokte leeuwen er per fokker zijn, hoeveel knuffelfarms er zijn alsook om inzicht te krijgen in de hoeveelheid opgeslagen leeuwen skeletten. Er gaan dus audits volgen bij fokkers en knuffelfarms.

Het task team moet ook kijken hoe er tegemoet kan worden gekomen aan fokkers die willen meewerken aan uitfasering van de industrie. Voor hen zouden er bijvoorbeeld mogelijkheden zijn om vergoedingen te krijgen. Een en ander moet dan in samenspraak met andere belanghebbenden bijvoorbeeld opvangcentra voor leeuwen. Die zouden dan leeuwen van die fokkers kunnen opnemen. Dit zijn allemaal zaken die in kaart moeten worden gebracht door dit nieuw te ontstane task team.

Voor de fokkers die niet meewerken, zal de toekomst er moeilijk gaan uit zien. De business gaat stoppen, zoveel is wel duidelijk. Maar omdat er nu met regelmaat schrijnende zaken naar voren zoals bv ondervoede leeuwen, is het de verwachting dat de regels en handhaving op dierenwelzijn versterkt zullen worden. Middels het task team krijgen leeuwen fokkers zeg maar een laatste kans. Daarna wordt het leven van de fokkers die niet meewerken, lastiger gemaakt, is de verwachting.

Lees het hele artikel hier.

Foto: met regelmaat komen er berichten naar buiten over ernstig verwaarloosde leeuwen in Zuid-Afrika. Zoals de leeuwen van Olivia farm waarvoor SPOTS in 2021 nog in actie kwam. Middels het nieuw te vormen task team, hoopt het verantwoordelijke Ministerie in Zuid-Afrika met een definitief plan van aanpak te komen, dat een einde moet maken aan dit soort situaties. Het moet ook leiden tot een duidelijk plan voorwaarts, inclusief stappenplan, om de hele industrie te beëindigen.