Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Leeuwen onder druk in Kruger NP (Zuid-Afrika)

Stampersgat, 21 mei 2024

De leeuw in Kruger NP (Zuid-Afrika) komt meer en meer onder druk te staan, zo stelt een recent artikel. De leeuwen in dit gebied staan reeds onder druk door een toenemende stroperij die ontstaat omdat lichaamsdelen van de leeuw geliefd zijn in traditionele medicijnen (TM). Door de afname van leeuwen in Kruger, nemen de aantallen hyena’s, de aartsrivaal van de leeuw, hier juist toe. In sommige gedeelten van het park zijn reeds geen leeuwen meer, melden rangers in het artikel. Dit alles zorgt voor een alarmerende disbalans in Kruger NP.

Koning leeuw steeds meer onder druk

Aldus een studie uit 2023, zijn de leeuwen aantallen dramatisch gedaald naar een geschat aantal van zo’n 20.000; dat is dus minder dan dat er neushoorns zijn. De studie stelt dat leeuwen zijn uitgeroeid in tenminste 92% van hun historische verspreidingsgebied. Van de 25 Afrikaanse landen waar de leeuw leeft, telt bijna de helft van deze landen minder dan 250 individuen. Bovendien telt minder dan de helft van de 62 bekende Afrikaanse leeuwenpopulaties, meer dan 100 leeuwen.

Hoe dramatisch het kan zijn, maakt een recent onderzoek van Namibië duidelijk. Na grondig onderzoek bleek dat de leeuwenpopulatie in dit land 50% lager lag als voorheen altijd gesteld. In het beste geval leven er in Namibië nog maar zo’n 500 leeuwen. In een van de belangrijkste leeuwengebieden in dit land, Kunene (zo groot als Nederland), leven minder dan 60 leeuwen.

Afname leefgebied en toenemende stroperij belangrijke factor in afname leeuwen

De belangrijkste bedreiging voor de leeuw is afname van leefgebied en het conflict met mensen dat hierdoor ontstaat. Er is sprake van een neergaande vicieuze cirkel waarbij door afname van leefgebied en prooidieren, de leeuw meer en meer moet uitwijken naar (klein)vee van boeren zoals geiten en koeien. Dit leidt direct tot conflict waarbij de nodige leeuwen worden gedood.

Toenemende druk ontstaat door stroperij. Die ontstaat deels omdat er strikken worden gezet door de lokale bevolking. Die strikken worden enerzijds gezet omdat dit voor veel mensen de enige manier is om aan voedsel (bushmeat) te komen. Leeuwen en andere roofdieren zijn hier niet zozeer het doelwit maar strikken maken geen onderscheid en dus komen veel dieren in de strikken terecht als ‘bijvangst’.

Toenemende stroperij ontstaat doordat sommige dieren gewild zijn in een gedeelte van traditionele medicijnen. De leeuw bijvoorbeeld is geliefd als vervanger van de tijger in traditionele Chinese medicijnen (TCM). Onderzoekers in het veld signaleren dat leeuwen vaker het doelwit worden van deze specifieke stroperij.

Dalende leeuwen populatie leidt tot toenemende hyena aantallen

Een afnemende leeuwenpopulatie is goed voor andere (roof)dieren zoals hyena’s. Veldwerkers in Kruger NP signaleren dat de hyena aantallen toenemen. Een van hen stelt in het artikel dat hyena’s de dominante roofdieren zijn geworden vanwege de afwezigheid van leeuwen, waardoor een verstoord landschap ontstaat. Een ranger stelt dat er in bepaalde gebieden van het Kruger National Park geen leeuwen meer leven door de toenemende stroperij en hyena aantallen. En dat is slecht nieuws voor de balans in Kruger NP.

Lees het artikel hier.