Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

CITES conferentie 2022 van start

Stampersgat, 26 november 2022

Op dit moment vindt de CITES conferentie plaats. Dat gebeurt eens in de drie jaar waarbij landen afspraken maken over handel in wilde dieren en planten om zo te voorkomen dat deze door handel, uitsterven. Een belangrijk deel van de (illegale) handel in wilde dieren wordt gedreven door de vraag die er voor is bij consumenten. Dieren worden gegeten, gebruikt als product of medicijn.

Vanuit Tsjechië is een super initiatief ontstaan waarbij tijdens CITES, aandacht voor deze handel wordt gevraagd. Middels soms schokkende foto’s wordt duidelijk gemaakt welke impact deze handel heeft op dieren maar ook op mensen. Zo worden virusuitbraken gekoppeld aan de handel in wilde dieren, COVID-19 was daar slechts 1 voorbeeld van.
Deze campagne ‘stolen wildlife campaign’ is een initiatief van diverse dierenparken in Tsjechië, het Ministerie verantwoordelijke voor CITES in Tsjechië en diverse kunstenaars.

Aandacht voor de leeuw
Afgelopen maandag stond tijdens de CITES conferentie o.a. de leeuw centraal. Wij zijn enorm blij met de steun van de EU en Nederland in het bijzonder voor diverse onderzoeken die duidelijk moeten maken hoe de status van de leeuw is in Afrika alsook hoe groot de (illegale) handel in dit dier is. Wij zijn ervan overtuigd dat de resultaten van deze onderzoeken aantonen dat de leeuw meer bescherming nodig heeft.

De handel in leeuwen neemt toe alsook is volstrekt onduidelijk hoeveel leeuwen er nu eigenlijk in Afrika leven; het laatste grote onderzoek stamt uit 2016. Het is hard nodig dat hier meer duidelijkheid over komt. Als SPOTS hebben wij daarom zowel de EU als Nederland gevraagd om sponsoring van deze onderzoeken. Dit werd tijdens de CITES conferentie bekrachtigd. Wij zijn blij dat de EU en Nederland oog hebben voor de leeuw.

Ook het luipaard besproken
Ook het luipaard werd besproken tijdens CITES. Tijdens deze conferentie praten (praktisch) alle landen van de wereld over handel in bedreigde dieren en planten om zo te voorkomen dat handel leidt tot uitsterving. Ook trofeejacht valt onder handel.

Hoewel beschermd mag er op het luipaard gejaagd worden. Landen kunnen quota voor o.a. trofeejacht aanvragen. De voorwaarde voor deze quota is dat landen dan moeten kunnen aantonen dat het goed gaat met het luipaard in hun land. Hiervoor moeten ze regelmatig onderzoek doen naar bijvoorbeeld de aantallen luipaarden in hun land. Dat onderzoek ontbreekt echter veelal waardoor het de vraag is of gestelde quota wel kloppen. Als SPOTS kaartten we dit aan bij Nederland en de EU alvorens de CITES conferentie.

We zijn enorm blij dat de EU dit punt heeft meegenomen. Ze vroeg tijdens CITES om regelmatig onderzoek naar het luipaard en indien nodig, bijstelling van quota. Dit punt is meegenomen waardoor het nu ook officieel op de CITES agenda staat.

Foto: veel dieren, waaronder vleermuizen maar ook wilde katten, worden gebruikt in traditionele medicijnen. Dit vergroot de kans op zoönose uitbraken. Copyright foto: Lucie Čižmářová and Pavla Říhová