Belangrijke veranderingen in Zuid-Afrika rondom de fokindustrie van wilde dieren

Stampersgat, 23 oktober 2019 

Recent werd bekend dat de Regering van Zuid-Afrika een belangrijk besluit heeft genomen aangaande de fokindustrie van wilde dieren in haar land. Maar liefst 33 wilde dieren, welke zeer geliefd zijn om te fokken waaronder leeuwen en cheeta’s, vallen voortaan onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw. Het gaat dan om gefokte dieren. 

Tot voor kort vielen gefokte dieren zoals leeuwen en cheeta’s, tussen het wal en het schip. Het Department of Environment, verantwoordelijk voor de wilde dieren in hun land, stelde dat de gefokte dieren niet onder hen kon vallen omdat deze dieren niet wild zijn maar gefokt. Zij verwees daarom altijd naar het Ministerie van Landbouw die aldus hen, verantwoordelijk zou zijn voor de gefokte wilde dieren. Maar die stelde op haar beurt weer dat gefokte wilde dieren, geen landbouwdieren zijn. Daarmee vielen de gefokte wilde dieren nergens onder waardoor handhaving van wetten en controles, onmogelijk waren. In die zin is het goed dat de dieren nu ergens onder vallen.

De vrees van dierenbeschermers is echter dat dit besluit veel negatieve neveneffecten kan hebben. Zo kan er met landbouwdieren (wat deze wilde gefokte dieren dan nu zijn) genetisch gemanipuleerd worden, iets wat al gebeurt met bijvoorbeeld koeien en schapen. Ook zou het nu mogelijk zijn om zo te manipuleren dat wilde dieren ‘tam’ worden; zoals ooit de wolf gemanipuleerd en gefokt is tot onze huishond. Maar ook worden mutanten mogelijk; kleur varianten die in het wild niet of nauwelijks voorkomen simpelweg omdat ze het niet overleven in het wild.

Die dieren zijn er al zoals witte antilopen of gouden gnoes. Je komt ze in het wild praktisch niet tegen (en dat heeft een reden…) maar ze worden door selectieve fok gecreëerd omdat deze dieren geliefd zijn bij trofeejagers. Het zou zelfs mogelijk zijn kruizingen te doen zoals ligers; kruizingen van leeuwen en tijgers.

Dierenorganisaties maken zich grote zorgen om deze aanpassingen. Maar ook uit de jagerswereld komen verontruste geluiden; de South African Hunters and Game Conservation Association geeft in een verklaring aan zeer verontrust te zijn over deze aanpassing in de wet die het in hun ogen mogelijk maakt om dieren zo te manipuleren dat hele nieuwe soorten kunnen ontstaan. Dit zou de biodiversiteit van wilde dieren in gevaar brengen, aldus de vereniging.

De achterdocht die door veel partijen wordt gevoeld bij deze nieuwe wetgeving, wordt gevoed door het feit dat de fokkersvereniging een flinke lobby heeft gevoerd voor deze aanpassing; en deze fokkers hebben vooral commerciële ingevingen. De 33 dieren die zijn opgenomen omvatten dan ook vooral dieren die gewild zijn bij jagers en bij toeristen. Wat ook verdacht is, is dat dit besluit onder de radar genomen is. Voor dit soort besluiten is het verplicht om met allerlei belanghebbende partijen te overleggen maar dit is niet gebeurt. Per toeval werd ontdekt dat dit besluit genomen was, reeds in mei dit jaar.

Lees het hele artikel hier

Foto: de leeuw is een zeer geliefd dier bij fokkers. Doordat het nu valt onder het Ministerie van Landbouw, gelden dezelfde regels voor dit dier als bijvoorbeeld voor schapen en koeien