Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Zuid-Afrikaanse NSPCS spant rechtszaak wegens dierenmishandeling tegen eigenaar tijger farm

Stampersgat, 21 december 2019
 
Vorige maand is er in Zuid-Afrika een inval gedaan bij een tijger farm genaamd Voi Lodge van een Vietnamese eigenaar. De inval zorgt voor een reeks vragen op het gebied van mislukt natuurbehoud en aantijgingen van massale verdoezeling en medeplichtigheid van leidinggevenden van natuurbeschermingsinstanties, vergunningsinstanties en inspecteurs van wildparken.
 
Volgens een dossier dat is opgesteld door de Zuid-Afrikaanse NSPCA heeft hun eigen Wildlife Protection Unit zich aangesloten bij HAWKS bij het indienen van een strafrechtelijke aanklacht tegen het management en de buitenlandse eigenaren van Voi Lodge, gelegen in de North West Province, het hart van de Zuid-Afrikaanse Canned Hunting industrie. Hawks is het Zuid-Afrikaanse directoraat voor onderzoek naar prioriteitsmisdrijven dat zich richt op georganiseerde criminaliteit, economische criminaliteit, corruptie en andere ernstige criminaliteit.
 
Dit is het derde geval van dierenmishandeling dat de NSPCA sinds maart 2019 heeft geopend waarbij een boerderij waarop roofdieren worden gefokt is betrokken. Informatie verkregen uit betrouwbare bronnen toont aan dat NSPCA-inspecteurs eind vorige maand het pand in Hartebeesfontein hebben bezocht, waar ze meer dan 50 gevangen tijgers vonden die leden aan hitte-uitputting en daarnaast onder zeer onhygiënische omstandigheden werden gehouden. Fotografisch bewijsmateriaal verzameld door het team toont onvoldoende onderdak, gebrek aan bad faciliteiten, veel te veel tijgers op een klein gebied en ondrinkbaar drinkwater in onhygiënische behuizingen die al een tijd niet waren schoongemaakt.
 
Tijgers zijn een exotische en vreemde soort voor het Afrikaanse continent, en zijn niet volledig aangepast om de extreem hoge temperaturen aan te kunnen die gebruikelijk zijn tijdens de Zuid-Afrikaanse zomers.
 

Twee Vietnamese onderdanen, Nguyen Huu Dong, 23, en Chu Duc Thang, 35 werden gearresteerd en blijven in politiehechtenis in afwachting van de afronding van hun borgtochtaanvragen. Sprekend op voorwaarde van anonimiteit, zei een bron dicht bij het onderzoek dat hun paspoorten "niet in orde" leken. De afwezige buitenlandse eigenaren en het management zouden de kern vormen van een Vietnamees syndicaat voor de handel in wilde dieren dat verband houdt met de illegale handel in neushoornhoorns en tijgerbotten.
 
100 neushoornhoorns, vier tijgerkarkassen, verschillende illegale vuurwapens en dozen munitie werden in beslag genomen op de boerderij en ondergaan momenteel DNA-forensische profilering en ballistische testen in misdaadlaboratoria.

Het wordt algemeen erkend dat onwettige jachtactiviteiten, vage vergunningsaanvragen en onwettig roofdieren fokken herhaaldelijk over het hoofd zijn gezien en beschermd door afdelingsbazen. Een handelaar zei dat er 'enorme problemen' waren op de afdeling van de betreffende instantie, vooral met conflicterende personen die hogere functies bekleden.
 
Betty Swart, momenteel de hoogste ambtenaar en vergunningambtenaar op het districtskantoor van de afdeling, is getrouwd met Deon Swart, de huidige CEO van de South African Predator Association (SAPA) en een voormalige directeur die de afdeling na een onderzoek door het toenmalige hoofd van de Endangered Species Unit.
 
Daarnaast is het zo dat Deon Swart's adviesbureau voor natuurbeheer vergunningaanvragen afhandelt en managementplannen verstrekt namens Voi Lodge en tevens voor verschillende andere boerderijen waar roofdieren worden gefokt alsmede voor jachtbedrijven en neushoornboeren met wie hij nauwe banden heeft. Gezien zijn verleden en reputatieschade is het een raadsel hoe Swart werd gekozen voor de recent aangekondigde adviescommissie van minister Barbra Creecy.
 
Het comité, ook bekend als het High Level Panel, werd benoemd in het kader van de National Environmental Management Act van 1998 om beleid, wetgeving en praktijken met betrekking tot het beheer, de fokkerij, de jacht, de handel en de behandeling van olifanten, leeuwen, luipaarden en neushoorns te herzien.
 
Verschillende media-vragen over verdachte en onwettige activiteiten in Voi Lodge en andere onbetrouwbare fok- en jachtactiviteiten zijn met stilte beantwoord door Jonathan Denga, directeur van de afdeling biodiversiteit. Vragen die naar Denga werden gestuurd over vijf witte neushoorns die in 2016 werden afgeslacht voor hun hoorns terwijl zij in destijds quarantine verbleven blijven tot op de dag van vandaag onbeantwoord. Volgens eigenaar Pieter Ernst van quarantainefaciliteit behoorden de geslachte neushoorns tot DKC Trading / Voi Lodge. Het blijft onduidelijk voor welk doel de neushoorns in eigendom van de Voi naar de quarantainefaciliteit zijn gestuurd.
 
Lees hier het volledige artikel.