Zuid-Afrikaanse jager actief in de Canned Hunting industrie veroordeeld

Stampersgat, 13 juni 2018

Deon Cilliers, professioneel jager en eigenaar van Hunters Safari, pleitte 4 juni j.l. schuldig aan 45 aanklachten van het overtreden van de Zuid-Afrika geldende biodiversiteits- en conservatiewetten.
 
In deze 45 aanklachten waren inbegrepen de illegale jacht op 39 in gevangenschap gefokte leeuwen, het houden van 8 caracals zonder de benodigde vergunningen en de invoer en vrijlating van 9 oryxen.
 
De meeste jachtklanten van Cilliers kwamen uit de Verenigde Staten van Amerika en Polen. Het merendeel van de jachten werd gehouden op Bellevue Farm, zonder de vereiste vergunningen.

We zijn blij met de inspanningen van de provinciale vervolgingsautoriteiten om Cilliers met succes te veroordelen.
 
Dit nieuwsbericht toont maar weer aan hoeveel illegale jachtpraktijken er helaas nog plaatsvinden. We hopen dan ook met deze veroordeling dat er een stap in de goede richting is gezet en er nog vele veroordelingen zullen volgen.
 
Lees hier het volledige artikel.