Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Zal er tijdens de Biodiversiteits-top (COP 15) ook aandacht zijn voor traditionele medicijnen?

Stampersgat, 14 december 2022

Van 7 t/m 19 december vindt in Montreal, Canada, de 15e conferentie over het Biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties, of kortweg COP15, plaats. Regeringsleiders en andere belangrijke besluitvormers ontmoeten elkaar dan om de wereldwijde doelen voor biodiversiteit te bepalen voor de komende tien jaar.  Het tegengaan van verlies van biodiversiteit is DE inzet.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Soorten zijn onderling van elkaar afhankelijk. Roof- en prooidieren, dieren en de plantensoorten die ze eten, schimmels in de bodem en boomwortels. Als bijvoorbeeld roofdieren in een bepaald gebied verdwijnen, heeft dit direct gevolgen voor de natuur. Zie het als een blokkentoren: met het weghalen van één blokje zal de toren niet instorten, maar als er meer en meer blokjes weggehaald worden, zal de toren omvallen.

Hoe meer diversiteit in een gebied, hoe meer verbindingen tussen organismen, hoe rijker en beter het bestand is tegen veranderingen zoals klimaatverandering, ziektes en plagen. Biodiversiteit beïnvloedt ons elke dag: ons voedsel, onze mentale gezondheid, de klimaatverandering, de helft van de wereldeconomie… Kortom, biodiversiteit beschermen betekent onszelf beschermen.

(Illegale) handel in wilde dieren grote bedreiging voor biodiversiteit

Nog steeds is er vraag naar en dus handel in (producten van) wilde dieren zoals olifantenivoor, schubdieren, wilde katachtigen en haaienvinnen. Jaarlijks vallen vele miljoenen beschermde dieren hierdoor ten prooi aan criminele netwerken van stropers en handelaren. Dat is slecht voor de biodiversiteit van de wereld maar is ook risicovol voor de wereldgezondheid. Het kan leiden tot zoönosen zoals COVID-19 welke direct gelinkt wordt aan illegale handel in wilde dieren. Aldus de EU: “Wildlife trafficking contributes to the loss of biodiversity, threatens in particular endangered species – lions, elephants, tigers, rhinos, whales, turtles and others – with extinction and leads to substantial loss of income for populations in the third world”.

Een belangrijke drijver in deze illegale handel in wilde dieren zijn traditionele medicijnen. In een specifiek gedeelte hiervan worden wilde dieren gebruikt welke vaak zo goed beschermd zijn dat handel in principe niet mogelijk is. Het gaat hier dus veelal om illegale handel; slecht voor de dieren, slecht voor de biodiversiteit en risicovol voor de wereldgezondheid. Adressering van de rol die een specifiek gedeelte van traditionele medicijnen spelen bij het verlies van biodiversiteit, is daarom van belang.

Wat wordt de inzet van de EU

D66 vroeg in hun actieplan ‘zoönosebestrijding: bittere noodzaak‘ specifieke aandacht voor de rol die traditionele medicijnen spelen bij de bedreiging van de biodiversiteit. En stelden daarom dat adressering van dit onderwerp tijdens de biodiversiteits-top, van belang was;

“Er wordt veel gehandeld in wilde dieren wereldwijd. Bijvoorbeeld op wilde dierenmarkten. Alle landen horen hun verantwoordelijkheid te nemen in een wereldeconomie en daarom zijn internationale afspraken zeer belangrijk voor de volksgezondheid. We willen het tegengaan van illegale dierenhandel daarom hoog op de agenda zetten bij de Biodiversiteitsconventie van de Verenigde Naties in China begin 2021* . Hierbij is het belangrijk dat het gevaar van traditionele medicijnen wordt geagendeerd. Deze zijn immers een belangrijk onderdeel van de handel in wilde dieren”.

* de conventie werd door COVID-19 uitgesteld en door de strenge lockdown aanpak van China, werd deze verplaatst naar Canada

D66 is een regeringspartij en daarom hopen wij dat de EU (Nederland zal binnen EU verband optreden) ook aandacht heeft voor dit specifieke onderwerp. Aldus de brief van de Minister van Natuur en Stikstof die hiervoor verantwoordelijk is in Nederland;

“De EU-inzet in relatie tot dit doel is erop gericht dat het uitsterven van soorten wordt gestopt, het verlies van natuur wordt beperkt en dat natuurlijke ecosystemen intact blijven en worden uitgebreid en worden hersteld”.

Foto: ook wilde katten, zoals de jaguar, worden meer en meer gestroopt omdat ze geliefd zijn in een specifiek gedeelte van traditionele (Chinese) medicijnen. Deze vaak illegale handel is niet alleen zeer slecht voor de betrokken dieren maar is ook een belangrijke bedreiging voor de biodiversiteit  en de wereldgezondheid. Copyright foto: World Animal Protection.