Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

WHO pleit voor een mondiaal verbod op de verkoop van levende zoogdieren op voedselmarkten

Stampersgat, 16 april 2021

Mooi nieuws! De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit voor een mondiaal verbod op de verkoop van levende zoogdieren op voedselmarkten. Dat moet voorkomen dat de volksgezondheid in gevaar komt, schrijft de WHO in een gezamenlijke verklaring met de

Wereldorganisatie voor Dierziekten (OIE) en VN-milieuprogramma UNEP. Volgens de organisaties zijn met name wilde dieren de bron van ruim 70 procent van nieuwe infectieziekten bij mensen. Voedselmarkten met levende dieren kwamen in opspraak nadat een deel van de eerste bekende coronapatiënten werden gelinkt aan een wildlife markt in de Chinese stad Wuhan.

Wij hopen dat de WHO doorpakt en ook expliciet uitspreekt dat het gebruik van wilde dieren in traditionele medicijnen, gestopt moet worden. Veel wilde dieren, waaronder 'onze' katten, worden verwerkt in dit soort medicijnen. Het leidt tot een enorme (illegale) handel in dieren zoals jaguars, tijgers, luipaarden en leeuwen wat niet alleen een gevaar is voor de biodiversiteit maar ook kan leiden tot uitsterving van deze diersoorten.

Al jaren voeren wij als SPOTS bewustwordingscampagnes op dit thema. Lees hier meer over onze lobby in de politiek. 

Lees hier het volledige artikel.