Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Weer inbeslagname cheeta welpen in Somaliland

Stampersgat, 10 maart 2022

Deze week begint in Lyon een belangrijke vergadering van CITES. In deze Standing Committee (SC) vergadering worden belangrijke stappen gezet richting de grote CITES top later dit jaar. In de CITES-overeenkomst staan regels om beschermde dier,- en plantensoorten te beschermen. Het is een internationale overeenkomst waar de Europese Unie (EU) en ook nog 182 andere landen aan mee doen. Het doel van de overeenkomst is de handel in beschermde soorten te regelen.

Ook de cheeta staat op de agenda. Ethiopië, Kenia, Somalië en Yemen hebben daartoe een document opgesteld met daarin specifieke verzoeken om de illegale handel in de cheeta tegen te gaan in de Hoorn van Afrika. Vanuit dit gebied worden jaarlijks vele cheeta welpen illegaal verscheept naar vooral het Midden-Oosten, waar de dieren geliefd zijn als huisdier. Velen halen de overtocht niet eens en daarnaast zorgt deze handel voor uitsterving van deze ondersoort cheeta’s. Naar schatting leven er zo’n 7000 cheeta’s wereldwijd, zo’n 300 in de Hoorn van Afrika. Maar deze populatie lijkt dus geheel te verdwijnen. De vrees is dat dan, door de enorme vraag, andere regio’s te maken gaan krijgen met leegroof van cheeta’s uit het wild.

Hoe enorm deze handel is, werd recent nog eens duidelijk. In Somaliland werden afgelopen week maar liefst 15! cheeta welpen in beslag genomen. De diertjes zijn enkele weken tot maximaal enkele maanden oud en waren er slecht aan toe. Deze dieren zijn gelukkig gered maar het is enorm triest dat hen een leven in vrijheid is ontnomen.

Deze illegale handel moet dan ook de volle aandacht krijgen binnen CITES en de daartoe speciaal gevormde Big Cat Task Force. Deze laatste is mede door Nederland gesponsord en wij hopen dan ook dat Nederland ervoor zorgt dat de aanbevelingen gedaan aan de SC in het voorstel van Ethiopië, Kenia, Somalië en Yemen, worden overgenomen.

Foto: recent werden maar liefst 15 cheeta welpen in Somaliland inbeslaggenomen. De diertjes zijn slechts enkele weken tot maximaal enkele maanden oud. De illegale handel in deze dieren leidt tot uitsterving van de subsoort in de Hoorn van Afrika.