Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Snelle groei van TCM in Afrika slecht nieuws voor bedreigd wildlife

Stampersgat, 3 december 2021

De Belt & Road Initiative (BRI) is een stokpaardje van de President van China, Xi Jinpeng, en werd in 2013 gelanceerd. In het kort gezegd komt het erop neer dat China een groot infrastructuur netwerk wil opzetten in andere landen om zo hun land met de rest van de wereld te verbinden. Chinese banken, onderdeel van het plan en vaak in handen van de Chinese overheid, financieren grote projecten zoals de aanleg van wegen, de bouw van luchthavens alsook de bouw van stuwdammen. Volgens de Wereldbank is er zo door China al meer dan 600 biljoen geïnvesteerd. En in sommige opzichten wordt dit alles met veel achterdocht bezien. Zo verstrekt China leningen aan arme landen die ze vaak niet terug kunnen betalen. En met regelmaat leidt dat ertoe dat de schulden op andere manieren vereffend worden. Zo vallen nationale bedrijven zoals (lucht)havens en zelfs elektriciteitscentrales, in handen van China. Dat geeft ze natuurlijk een enorme macht en invloed in dat betreffende land.

Ook prominent onderdeel van de BRI is promotie van traditionele Chinese medicijnen (TCM). En zo zie je in landen waar China actief aanwezig is, een sterke opkomst van TCM centra. Op zichzelf niets mis mee ware het niet dat in een specifiek gedeelte van TCM, gebruik wordt gemaakt van bedreigde wilde dieren en planten. Doordat de vraag naar TCM stijgt door de opkomende centra in Afrika, neemt ook de vraag naar medicijnen die bedreigde dieren en planten bevatten, toe. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor al met uitsterven bedreigde dieren, zo stelt het EIA (Environmental Investigation Agency) in een net gepubliceerd onderzoek. In dit onderzoek wordt o.a. aangetoond hoe in Afrika openlijk TCM medicijnen welke bedreigde dieren bevatten, worden verkocht in winkels en op straten.

SPOTS voert al enige tijd lobby in de politiek op het onderwerp TCM. Het gaat ons dan om dat gedeelte van TCM waarin bedreigde dieren en planten worden verwerkt. We zien in het veld zelf, welke catastrofale gevolgen dit heeft voor diersoorten. Dieren zoals neushoorns, tijgers en pangolins dreigen uit te sterven puur en alleen door de vraag naar hun lichaamsonderdelen vanuit TCM. Als een diersoort dreigt uit te sterven, wordt uitgeweken naar een ander dier. Zo is de focus van tijgers verschoven naar jaguars, leeuwen en luipaarden. Met de sterk groeiende economische macht van China, kan dit, zo is in onze overtuiging, wel eens de laatste druppel zijn voor heel veel diersoorten. Het is daarom van essentieel belang dat Nederland/de EU, zich op wereldniveau inzet om dit gebruik van wilde dieren en planten in TCM, te stoppen. Lees hier meer over onze lobby. Op deze pagina kun je meer informatie vinden over TCM. 

Foto: leeuwen zijn geliefd in TCM waar ze worden gebruikt als vervanging van tijgerbotten. Copyright foto: V.L. Williams.