Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Natuurwetenschapper Dr. Paul Funston geeft uitleg over de leeuwenbotten handel in Zuid-Afrika

Stampersgat, 20 december 2020
 
Dr. Paul Funston, directeur van het leeuwenprogramma van Panthera, gaf onlangs via een filmpje op Facebook uitleg over de leeuwenbotten handel in Zuid-Afrika en wat dit voor mogelijke gevolgen heeft.
 
De afgelopen jaren exporteert de regering van Zuid-Afrika jaarlijks honderden, zo niet duizenden, leeuwen skeletten van gefokte leeuwen naar Azië. Daar is vraag naar om de botten te verwerken in medicijnen. Lichaamsonderdelen van dieren zoals hoorn van neushoorns, schubben van pangolins en botten van tijgers zouden heilzaam werken tegen ziektes en kwalen. Omdat de tijger bijna 'op' is (uitgestorven) en de handel ervan aan banden wordt gelegd, moet men uitwijken naar een alternatief. Die wordt gevonden in de (gefokte) leeuw. Zuid-Afrika wil aan de vraag voldoen door jaarlijks kilo's botten van gefokte leeuwen te exporteren. Deze dieren worden specifiek hiervoor gefokt en gedood of eerst ingezet als knuffelwelp en dan gedood in de jacht. De botten zijn dan een bijproduct.

De populatie leeuwen is de afgelopen 21 jaar in Afrika met naar schatting 43% afgenomen en hun leefgebied is de afgelopen 50 jaar met 75% afgenomen. De achteruitgang is voornamelijk veroorzaakt doordat er minder prooien zijn en afname van het leefgebied komt grotendeels door toename van veehouders. Ook is gebleken dat niet-duurzame trofeejacht medeverantwoordelijk is voor de afname van de leeuwenpopulatie. Doordat de Zuid-Afrikaanse overheid nu ook nog legaal leeuwen skeletten exporteert zorgt dit voor een extra druk op leeuwen die mogelijk desastreuze gevolgen heeft voor het behoud van deze diersoort.
 
Een bijkomend gevaar van de legale handel van de Zuid-Afrikaanse overheid is dat andere landen dit mogelijk zullen gaan kopiëren. Leeuwen worden in veel landen, waar over het algemeen relatief veel armoede heerst, door zowel overheden als burgers als ‘lastig’ ervaren. Doordat veel mensen arm zijn, is stroperij op leeuwen een manier om van de dieren af te komen en levert het daarbij veel geld op.
 
Eerder zei Dr. Paul Funston naar aanleiding van een uitgevoerde studie hierover het volgende: “We hopen dat de studie de wereldwijde gemeenschap voor natuurbehoud en alle regeringen die deelnemen aan de handel in leeuwenbotten en lichaamsdelen waarschuwt voor de ernstige bedreigingen die het met zich meebrengt. We hebben de tol gezien die deze handel heeft gehad op andere wilde kattensoorten en moeten daarom waakzaam zijn over de invloed die het heeft op aanwezig van leeuwen in Afrika. ”