Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

In gevangenschap levende leeuwen in zeer slechte conditie aangetroffen

Stampersgat, 20 mei 2020
 
De NSPCA (Wildlife Protection Unit) heeft na ontvangst van een klacht over leeuwen met ondergewicht een onderzoek uitgevoerd naar twee faciliteiten waar leeuwen in gevangenschap worden gehouden, beide in eigendom van dezelfde persoon. De NSPCA-inspecteurs troffen er leeuwen aan die onder erbarmelijke omstandigheden werden gehouden. De leeuwen hadden ernstig ondergewicht, er was gebrek aan voldoende onderdak, gebrek aan veterinaire behandeling en onhygiënische en kleine verblijven.
 
Er werd een waarschuwing uitgevaardigd waarin de overtredingen in de zin van Dierenbeschermingswet werden benadrukt, en er werd ter plaatse een overleg gehouden met de heer Riaan De Jager van de afdeling Economische Ontwikkeling, Milieu en Toerisme (LEDET) van Limpopo, waar de toestand van de leeuwen werden uitgebreid besproken. Alle aanwezige partijen waren het erover eens dat de leeuwen in een nare situatie verkeerden en dat dringend moest worden ingegrepen. De NSPCA werd er door de eigenaar van verzekerd dat de voeding direct zou worden aangepakt.

Een vervolginspectie werd onder bevel uitgevoerd door NSPCA-inspecteurs. De inspecteurs werden daarbij vergezeld door een gerenommeerde dierenarts gespecialiseerd in grote carnivoren. Uit de inspectie bleek dat de eigenaar onvoldoende verbeteringen had aangebracht.
 
De NSPCA is bezig met het een aanklacht op grond van de dierenbeschermingswet nr. 71 van 1962, met daarbij als ondersteuning van het wetenschappelijke en medische bewijs van de bevindingen die door de dierenarts tijdens de inspectie zijn gedaan.

Op 12 mei 2020 werd de NSPCA geïnformeerd dat zeven van de leeuwen die in een van de twee faciliteiten waren ondergebracht, waren ontsnapt. Dit gegeven ondersteunt de bevindingen van de NSPCA dat de eigenaar van deze leeuwen nalatig is in de manier waarop deze leeuwen worden gehouden, niet alleen binnen welzijnsparameters, maar ook met betrekking tot de openbare veiligheid. De leeuwen werden in de vroege avond van 12 mei 2020 opnieuw gevangen en de circulerende foto's laten een verslechtering van de toestand van de leeuwen zien.
 
“Wij zijn van mening dat er nooit vergunningen hadden mogen worden verleend om leeuwen of andere roofdieren zoals tijgers te houden, aangezien niet alleen het hekwerk volkomen ontoereikend was, maar daarnaast zijn er ook dramatische tekortkomingen met betrekking tot het welzijn van deze dieren” zegt senior inspecteur Douglas Wolhuter, manager van de NSPCA's Wildlife Protection Unit.
 
De NSPCA heeft aan alle betrokkenen verdere waarschuwingen afgegeven met betrekking tot overtredingen van de Dierenbeschermingswet 71 van 1962. De NSPCA heeft een deadline gesteld voor een actieplan met betrekking tot de verzorging van de dieren en de NSPCA onderneemt daarnaast verdere juridische stappen die zullen leiden tot strafrechtelijke vervolging.
 
Lees hier het volledige artikel.