Eerste landelijke congresdag Duurzaamheid in toerisme een feit

Stampersgat, 1 oktober 2018

 

Dinsdag 2 oktober 2018 is het zover. Een lang gekoesterde droom komt uit; de eerste landelijke congresdag duurzaamheid in toerisme waarbij excursies met dieren een prominente rol krijgen. Daar is een lang traject aan vooraf gegaan.

Na een jarenlange lobby van diverse dierenorganisaties, waaronder SPOTS, nam de overkoepelende reisbranche in Nederland (ANVR) richtlijnen aan ten aanzien van excursies waar dieren bij betrokken zijn. Vaak zijn dit wilde dieren en daar zit veel dierenleed achter. Een lijst met do’s en dont’s werd opgesteld waaraan de meeste bij de ANVR aangesloten reisorganisaties zich houden. Bezoeken aan knuffelfarms zijn zo’n don’t. Dit was huge want tot enkele jaren geleden, waren excursies naar knuffelfarms heel normaal.

Met deze richtlijnen in de hand, begon SPOTS een lobby bij de toeristische scholen. Wij wilden de richtlijnen van de ANVR graag geïntegreerd zien in de lesstof. Zodat de toekomstige beleidsmakers in toerisme, zich bewust worden van dierenleed in toerisme. De belangrijkste toeristische scholen in Nederland hebben de richtlijnen inmiddels geïntegreerd.

Een volgende droom voor SPOTS was om landelijke congresdagen te organiseren ism de belangrijkste toeristische scholen. Met als centraal thema; duurzaamheid in toerisme. Dieren, zo was onze insteek, moeten hierin een essentieel onderdeel vormen. Begin dit jaar hadden we met diverse scholen overleg en werd besloten tot drie congresdagen die jaarlijks terug moeten komen.

En dinsdag is het dan zover; Regio Midden (inHolland en Universiteit van Wageningen) trapt af met de eerste congresdag. De ochtend staat geheel in teken van de dierenwelzijnsrichtlijnen opgesteld door de ANVR. Zij en TUI, een belangrijke partner in de totstandkoming, vertellen hierover. Over de haken en ogen, de moeilijkheden erin maar ook het succes. De ANVR richtlijnen werden gebaseerd op richtlijnen opgesteld in de UK. Maar het ANVR ging vele malen verder. Ze zijn dus een trendsetter en werden zelfs uitgenodigd in Zuid-Afrika om daar input te geven in een congres over deze richtlijnen. Fair Trade Tourism, een organisatie in Zuid-Afrika maar ook actief daarbuiten, hanteert een certificeringsbeleid ten aanzien van verantwoord toerisme. Ook zij lanceerden recent richtlijnen over wilde dieren in toerisme en baseerden zich hier mede op de ANVR richtlijnen.

De ochtend wordt beëindigd met de film Blood Lions die de hele fokindustrie rondom leeuwen in Zuid-Afrika inzichtelijk maakt. In de middag volgen Workshops; SPOTS zal twee Workshops verzorgen die geheel in teken staan van dieren in toerisme.

Wij zijn gezamenlijk dus ver gekomen. Voor ons als SPOTS zijn de congresdagen een lang verwachte droom die uitkomt. Door verankering van de richtlijnen in onderwijs, denken wij dat we echt een verschil kunnen maken. We zijn er nog niet maar we hebben flinke stappen gemaakt in Nederland. Naast de ANVR en reisorganisaties zoals TUI, zijn scholen hier ook heel belangrijk in geweest. Speciale dank naar Saxion, Stenden University, NHTV, inHolland en Wageningen Universiteit.