China stelt toestaan binnenlandse handel in tijgerbotten en neushoornhoorn uit

Stampersgat, 13 november 2018

Zoals we hier recent berichtten, heeft China de ban rondom hoorn van de neushoorn en botten van de tijger, opgeheven. Echter, inmiddels heeft China laten weten deze ban voorlopig uit te stellen. Een positieve respons op de geschokte internationale reacties die meteen na de aankondiging van het opheffen van het handelsverbod op 29 oktober opkwamen.

Een opheffing van het verbod betekent dat deze lichaamsonderdelen weer verhandeld mogen worden op de Chinese markt. Ze worden o.a. gebruikt in 'medicijnen'; veel mensen geloven dat er een heilzame werking vanuit gaat ook al is dit nooit wetenschappelijk bewezen. Door deze vraag is er een enorme illegale handel ontstaan die dieren zoals de neushoorn en tijger naar de afgrond van uitsterven bracht. Ook andere dieren dreigen het slachtoffer te worden zoals leeuwen, jaguars en pangolins.

Hoewel China stelt dat ze deze handel uitermate goed zal reguleren alsook dat het hier om gefokte dieren gaat (en wilde dieren dus niet verhandeld zullen worden) is de vrees groot dat met dit besluit de illegale stroperij enorm zal toenemen. 25 jaar geleden verbood China de handel in neushoornhoorn- en tijgeronderdelen. De producten werden verwijderd uit de lijst van de traditionele Chinese geneeskunde - niet alleen als reactie op massale stroperij, maar ook vanwege hun gebrek aan medische waarde. China heeft een hele bedrijfstak van zogeheten tijgerboerderijen, waar duizenden tijgers gehouden worden om bot te leveren voor de medicijnindustrie. Aan tijgerbot en neushoornhoorn worden geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven, maar daarvoor bestaat geen enkel wetenschappelijk bewijs.

Margaret Kinnaird, hoofd van het Wildlife programma van WWF zegt hierover het volgende: “Er zijn zo weinig tijgers en neushoorns meer in het wild en die hebben te maken met zoveel bedreigingen, dat je extra zorgvuldig moet zijn als je overweegt om het verbod op de handel in tijger- en neushoorndelen te verlichten. Als je toestaat dat er gehandeld wordt in producten van bedreigde dieren, óók als die gefokt zijn, zou dat verwoestende effecten kunnen hebben op de tijgers en neushoorns in het wild."

Deze stap maakt dat China de leidende rol houdt die ze hadden genomen in het tegengaan van de illegale handel in wildlife en het verminderen van de vraag. Stichting SPOTS is altijd blij geweest met het impactvolle handelsverbod op tijgerbotten en neushoornhoorn dat de Chinese regering in 1993 uitvaardigde. Dat 25-jaar oude verbod is een cruciale steun geweest bij de bescherming van tijgers en neushoorns.

Tijdens het Forum over Chinees-Afrikaanse samenwerking dat in september 2018 in China werd gehouden maakten China en Afrika het ‘Beijing Actieplan’ bekend. Daarin beloven ze om gezamenlijk de smokkel van bedreigde diersoorten en hun producten te bestrijden. Nu China de opheffing van het binnenlandse handelsverbod op neushoornhoorn uitstelt, is dat obstakel voor de daadwerkelijke uitvoering van het Beijing Actieplan vooralsnog uit de weg genomen.

Er is inmiddels ook een petitie je kunt tekenen om je steun te betuigen tegen de opheffing van het verbod. Deze petitie vind je hier.