Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

China’s ban op de consumptie van wilde dieren zou ook een verbod op de handel in leeuwenbotten moeten inhouden

Stampersgat, 28 februari 2020
 
De coronavirus-epidemie blijft een dagelijks nieuwsitem met veel nieuwe gevallen die wereldwijd verschijnen. Na het uitbreken van het coronavirus in Wuhan (China) in december vorig jaar, wordt tot op heden aangenomen dat het virus wereldwijd meer dan 80.000 mensen heeft geïnfecteerd en ten minste 2.700 heeft gedood.
 
Begin februari gaf de Chinese regering een tijdelijk verbod op alle handel in wilde dieren tot het einde van de "nationale epidemie", nadat het virus naar verluidt was gekoppeld aan een markt voor levende dieren in Wuhan City, waar zowel tamme als wilde dieren worden verkocht. Dit is niet de eerste keer dat infectieziekten de afgelopen jaren aan dieren zijn gekoppeld. Anderen hebben de ziekte van Ebola, SARS en de Vogelgriep hier ook aan gekoppeld.
 
Toen een tijdelijk verbod werd opgelegd, drongen alle sectoren van de overheid, de academische wereld, de media en het publiek eropaan dat het verbod op natuurmarkten en handel permanent werd gemaakt. Vorige week kondigden de Chinese autoriteiten eindelijk strengere nieuwe maatregelen aan, waaronder een ongekend verbod op de consumptie van wilde dieren als voedsel.
 
Velen organisaties, waaronder SPOTS, verwelkomt het voorgestelde onmiddellijke verbod op de consumptie van wilde dieren en strengere handhavingsmaatregelen van relevante wetgeving rond handel in wilde dieren, zoals aangekondigd door de Chinese regering. We willen erop wijzen dat een dergelijk verbod permanent moet worden gemaakt en niet alleen van toepassing moet zijn in een tijd waarin de dreiging van het coronavirus wereldwijd aandacht heeft.
 
De Born Free Foundation herhaalde dit sentiment in een brief aan de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de uitvoerend directeur van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties en de directeur-generaal van het Office International Epizoologie, ondertekend door 236 organisaties en personen.

Ze drongen er bij deze drie organisaties op aan om regeringen over de hele wereld sterk aan te moedigen wetgeving in te voeren en te handhaven om wilde-dierenmarkten te sluiten, met name die waar handel in levende dieren gebruikelijk is, en mechanismen in te voeren die zijn ontworpen om de vraag naar levende wilde dieren en producten hiervan afgeleid aanzienlijk en aantoonbaar te verminderen.
 
Hoewel het door China voorgestelde verbod een stap in de goede richting is, definieert de overheid nog steeds 'speciale omstandigheden waaronder wilde dieren kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden dan consumptie als voedsel, zoals voor wetenschappelijk onderzoek, medische gebruiken en weergeven’. Dit zou kunnen betekenen dat het gebruik van leeuwenbotten voor traditionele Chinese geneeskunde wordt vrijgesteld van het verbod op consumptie van dieren in het wild. We maken ons dan ook grote zorgen over deze mogelijke uitsluiting van het voorgestelde verbod op de consumptie van dieren in het wild en er wordt bij de Chinese regering op aangedrongen hun positie te heroverwegen.
 
TBC (Tuberculose) komt veel voor bij wilde en in gevangenschap levende leeuwen en het risico op TBC door de handel in leeuwenbotten is reëel. Niet alleen voor mensen in Zuidoost-Azië die rechtstreeks betrokken zijn bij de consumptie van producten van leeuwenbotten, maar ook voor werknemers op de fokkerijen in Zuid-Afrika.
 
Linda Park (directeur Voice4Lions) zegt hierover: “we praten al enkele jaren over de risico's van TBC. De komst van de coronavirus-epidemie, die voortkomt uit de markten in China, maakt dit nog belangrijker. Consumenten van leeuwenbotten stellen zich open voor een geneesmiddelresistente vorm van tuberculose, die vervolgens van mens op mens wordt verspreid. De gedachte dat medicijnresistente tuberculose zich wereldwijd verspreidt, is behoorlijk angstaanjagend om nog maar te zwijgen over de andere gezondheidsrisico's van leeuwenbotten. We zijn inderdaad verrast dat de consumptie van leeuwenbotten niet is verboden door de Chinese overheid, vooral omdat consumenten de voorkeur geven aan botten met vlees dat op hen achterblijft, wat een nog grotere bedreiging vormt ”, vervolgt Park.
 
Lees hier het volledige bericht.