Zuidafrikaanse jagersvereniging is tegen Canned hunting.

Etten Leur - 20 november 2016 - PHASA (Professional Hunters Association of South Africa) is bereid hun beslissing tot in de Hoge Raad te verdedigen.

Vorig jaar heeft de meerderheid van de bij PHASA aangesloten jagers zich uitgesproken tegen het fokken van leeuwen voor de jacht en, uiteraard, ook de jacht daar op, het zogenaamde "canned Hunting". Deze beslissing is dan ook opgenomen in hun reglementen.

En, overtreding van deze reglementen heeft gevolgen, hetgeen door een aantal leden nu ook gemerkt is, hun lidmaatschappen zijn dan ook geschrapt. Deze leden stappen nu naar de rechter om dit teruggedraaid te krijgen.

De voorzitter van PHASA is heel duidelijk in zijn verhaal: "Er is door SAPA (South African Predators Association - ofwel de fokkersvereniging) onvoldoende overtuigend materiaal aangeleverd om het nut aan te tonen van het fokken van leeuwen voor de natuurbescherming".
Mede hierom en om het feit dat men het niet vind passen binnen de (eigen) morele waarden heeft PHASA deze beslissing genomen.

De achterliggende redenen zijn niet geheel in lijn met wat de gebruikelijke redenen zijn die de diverse natuurbeschermers er op na houden, maar het geeft toch wel aan dat er ook jagers zijn die betrokken zijn bij natuurbescherming.

Al met al zijn er toch wel positieve ontwikkelingen te zien, enige tijd geleden besloot de USA ook al om de import van leeuwentrofeen van dieren die in gevangenschap grootgebracht zijn te verbieden.

Origineel artikel: http://www.news24.com/Green/News/hunters-association-to-defend-its-decision-on-captive-bred-lions-20161117