Wetenschappers spreken zich eindelijk uit!

Etten Leur - 28 februari 2016 - In Zuidelijk Afrika, en dan vooral Zuid Afrika, is een levendige handel in leeuwen. Leeuwen worden gefokt en eerst ingezet als knuffelwelp op knuffelfarms. Hier kunnen toeristen met de dieren knuffelen en wandelen. Als ze daarvoor te oud (te gevaarlijk) zijn geworden, gaan ze terug naar de fokker. En wachten daar in een hok op een jager die deze leeuw doodschiet in canned hunting, een specifieke vorm van jacht waarbij een jager van dichtbij een leeuw kan schieten. De 'kill' is gegarandeerd: de jager komt altijd met een trofee thuis. Een nieuw opkomend fenomeen is de vraag vanuit Azië naar leeuwenbotten. Van oudsher worden botten van tijgers verwerkt in de medicijnindustrie omdat deze heilzame krachten zouden hebben tegen allerlei kwaaltjes. Maar, de tijger is bijna 'op'. En dus is er vervanging nodig. Die wordt gevonden in de leeuw, een dier dat anatomisch gezien het meest op de tijger lijkt. De laatste jaren is er dan ook een grote toename te zien van het aantal geëxporteerde leeuwenbotten van Zuid Afrika naar Azië.
 
Natuurbescherming aldus de fokkers.
Fokkers van leeuwen hebben altijd geclaimd dat zij bijdragen aan natuurbescherming. Immers, veel jagers willen leeuwen schieten en door hiervoor gefokte leeuwen in te zetten, wordt de druk op de bestaande wilde populatie leeuwen minder. Aldus de fokkers. Verder claimen zij dat veel van de door hen gefokte dieren terug worden geplaatst in het wild. En dus ook op die manier zou hun industrie bijdragen aan natuurbescherming. Natuurbeschermers hebben dit altijd in twijfel getrokken. Allereerst is het aantal leeuwen in het wild, alleen maar gedaald. Ondanks het feit dat er veel gefokte leeuwen zijn die geschoten worden. De claim dat door de gefokte leeuw de druk op de wilde leeuw afneemt, blijkt dus onwaar. Verder kan geen enkele knuffelfarm bewijs overleggen dat ze ooit dieren hebben uitgeplaatst in het wild. Dat kan ook niet want een tam dier overleeft het niet in het wild EN er is geen leefruimte voor leeuwen. Juist door afname van leefgebied, wordt dit dier bedreigd.


Lange tijd waren wetenschappers stil, tot nu.
Stichtingen zoals in Nederland SPOTS, vragen al heel lang aandacht voor knuffelfarms en canned hunting. Ze gaven daarbij ook aan dat deze industrie niets te maken heeft met natuurbescherming maar alles met geld. Helaas bleven wetenschappers die onderzoek doen naar leeuwen, op de achtergrond. Ze spraken zich nooit specifiek uit tegen deze industrie. Waarschijnlijk omdat het hier om gefokte leeuwen en niet om wilde leeuwen ging. Tot recent.......
 
De African Lion Working Group (ALWG) die bestaat uit diverse wetenschappers en groepen (zoals IUCN) die zich bezighouden met de wilde leeuw, heeft zich duidelijk uitgesproken tegen canned hunting en knuffelfarms. Uit hun verklaring: 'Captive breeding of lions for sport hunting, hunting of bred lion and the associated cub petting industry are not conservation tools. In our opinion they are businesses and outside the remit of the African Lion Working Group and should be dealt with accordingly'.
 
Wat gaat de Regering van Zuid Afrika nu doen?
We zijn heel benieuwd wat de Regering van Zuid Afrika nu gaat doen. In hun eerder gepubliceerde Biodiversity Management Plan for Lions gaven ze duidelijk aan door te willen gaan, op grote schaal, met het fokken van leeuwen. Om zo aan de vraag vanuit Azië te kunnen voldoen. De internationale druk op de Regering wordt echter steeds groter. De meeste leeuwen die door trofee jagers worden geschoten, zijn de specifiek gefokte leeuwen van Zuid Afrika. De publieke opinie is duidelijk tegen deze vorm van jacht en ook het knuffelen van leeuwenwelpen komt steeds meer onder druk te staan. Zo publiceerde de toeristische branche organisatie de ANVR in Nederland recent nog richtlijnen waarbij knuffelen en wandelen met leeuwen als 'onacceptabel' wordt gezien. De uitspraak van de ALWG past in de druk die steeds groter wordt. We zijn benieuwd of de Regering van Zuid Afrika nu eindelijk gaat beseffen dat knuffelfarms en canned hunting een smet op hun land is.

Statement ALWG over canned hunting.