Voorlichting belangrijk in aanpak tegen knuffelfarms

Etten-Leur, 6 februari 2017


​SPOTS is al jaren bezig met een campagne tegen knuffelfarms. Zo lobbyen wij al jaren in de reisbranche en zijn wij betrokken geweest bij de totstandkoming van de ANVR richtlijnen aangaande dierenwelzijn in toerisme. SPOTS heeft hier gelobbyt voor een richtlijn tegen bezoeken aan knuffelfarms. De richtlijnen zijn vanaf januari 2016 actief. Hoewel de bij de ANVR aangesloten reisorganisaties niet verplicht zijn zich hieraan te houden, is het wel een enorm goede stap in de juiste richting.

​Vanaf de totstandkoming van de richtlijnen, zijn wij actief scholen gaan benaderen. Vooral scholen die gericht zijn op toerisme. Ook dat doen we al enige tijd maar met de richtlijnen die er nu zijn, is het voor scholen natuurlijk belangrijk daar 'iets' mee te doen.

Vandaar dat wij ook zeer actief zijn in onze benadering naar scholen. Veel scholen implementeren de richtlijnen al in hun lesstof. Stenden University en Saxion zijn hier voorbeelden van. Jaarlijks geeft SPOTS hier dan ook een gastcollege over dit onderwerp. Maar ook op andere scholen zijn wij actief. Zo waren wij vorige week bij Wageningen Universiteit en bij TIO Amsterdam. TIO heeft inmiddels aangegeven ook aandacht te gaan geven aan de richtlijnen in hun lesstof, op al hun vestigingen.

​Voorlichting is een belangrijke doelstelling van SPOTS. En zeker voorlichting op toeristische scholen is van belang. Hier zitten de toekomstige beleidsmakers dus essentieel dat zij gaan werken met de richtlijnen. Zodat er 'bottom up' gewerkt wordt aan veranderingen.