Stichting SPOTS in 2016: Azië, lange termijn oplossingen, lobby & voorlichting.

Etten Leur - 29 november 2015 - Als we niets doen in Azië, gaat de stroperij gewoon door. Aldus Simone Eckhardt tijdens een vrijwilligersbijeenkomst over de activiteiten van SPOTS in 2016. Benieuwd wat we gaan doen?

Ze gaf aan dat SPOTS dingen wil aanpakken, wil veranderen. “Je kunt bijvoorbeeld constateren dat knuffelfarms niet goed zijn. Maar dat is niet voldoende. Wat ga je dan doen om er echt iets aan te veranderen. Daarom onze lobby in de reisbranche, daarom onze bewustwordingscampagne. Uiteindelijk ben je het aan de dieren verplicht om niet alleen iets te vinden, maar om vervolgens ook met constructieve oplossingen te komen” aldus Simone.

“Zolang de vraag vanuit Azië blijft komen, zijn deze dieren nooit veilig”
Verder gaf ze aan: “Dit jaar had ik een paar ‘aha’ momenten. Momenten waarbij eerdere ervaringen opeens op zijn plaats vallen. Zoals bijvoorbeeld deze foto waarop je een neushoorn ziet omringd door drie bewakers. Toen trof het me: we kunnen beschermen wat we willen. Er wordt elk jaar meer geld geïnvesteerd in de bescherming van deze dieren o.a. middels anti-stropers patrouilles en drones, en toch worden er elk jaar meer dieren gestroopt. Het ‘Aha-moment’ voor mij was: zolang de vraag vanuit Azië blijft komen, zijn deze dieren nooit veilig”.

Als we niets doen in Azië, gaat de stroperij gewoon door.
Dat Azië belangrijk is, wordt volgens haar ook geïllustreerd door de opkomende vraag naar leeuwenbotten. “Eerst werd de tijger gebruikt en die is nu bijna ‘op’. Nu volgt de leeuw, maar ook steeds vaker blijkt dat cheeta’s, luipaarden en nevelpanters gebruikt worden door de farmaceutische  industrie in Azië. Ook hier geldt: als we niets doen in Azië, gaat de stroperij gewoon door. Daar is geen patrouille of drone tegen bestand. Zolang er vraag is, zal de stroperij doorgaan. En zijn alle dieren vogelvrij verklaard’ aldus Simone.

Een belangrijk speerpunt in 2016 wordt dus dat SPOTS gaat inventariseren wat ze kan doen in Azië. Kan de organisatie bijvoorbeeld lokale projecten ondersteunen die zich inzetten voor bewustwording? Of middels het eigen netwerk zelf voorlichting gaan geven middels flyers of een website?. Simone: “Als je constateert dat Azië in belangrijke mate bijdraagt aan het probleem, moet je ook daar iets gaan ondernemen. Dit is een geheel nieuw werkveld voor ons maar we zijn het aan de dieren verplicht de weg in ieder geval te onderzoeken”.


“Zonder liefde heeft iets geen waarde”
“Voorlichting is wellicht het meest belangrijke van natuurbescherming, was voor mij Aha-moment nummer 3” geeft ze aan. “Voorlichting leidt tot bewustwording. Wat we niet kennen, kunnen we niet waarderen. En daar kunnen we vervolgens ook niet van houden. Zonder liefde heeft iets geen waarde”. Het geven van voorlichting, in en buiten Nederland, is daarom essentieel in de ogen van SPOTS. Daarom wil SPOTS in Nederland in 2016 doorgaan met de acties die ze altijd al deed. “Aandacht vragen voor ‘onze’ dieren en de door ons ondersteunde projecten middels (ludieke) acties. Zo willen we actief deelnemen aan World Lion Day, International Cheetah Day, de Global March for Lions en een Save My Pussy actie opzetten. Daarnaast willen we blijven investeren in hulp aan lokale projecten die op een realistische wijze proberen de dieren te beschermen. Samenwerking met lokale bevolking, educatie en voorlichting, zijn hierbij belangrijke pijlers”.

Wildlife en wildparken World Heritage?
Daarnaast wil SPOTS gaan inventariseren of het mogelijk is om ‘onze’ dieren en/of natuurparken aan te laten merken als World Heritage. “Dat zal een lange weg zijn maar SPOTS wil in ieder geval een poging doen om te kijken wat hier mogelijk is. Ook hier weer: we willen werken aan lange termijn oplossingen.” 

De afgelopen jaren heeft SPOTS veel geïnvesteerd in voorlichting en lobby rondom het thema knuffelfarms. Zo is ze al jaren bezig met een lobby in de reisbranche. Het is de verwachting dat in 2016 enkele grote doorbraken komen. SPOTS wil daarom in 2016 doorpakken op dit onderwerp. Belangrijk in 2016 wordt om te gaan netwerken in scholen op voortgezet onderwijs, gericht op toerisme. Door ervoor te zorgen dat in de lesstof wordt geïntegreerd materie over dierenwelzijn zoals knuffelfarms, wordt er bottum up gewerkt aan echte verandering. En dat is wat SPOTS wil. Daadwerkelijke lange termijn veranderingen bewerkstelligen.

Jacht is zeker niet DE belangrijkste bedreiging voor wildlife.
Simone gaf aan waar SPOTS, aldus haar, voor staat en moet staan. “We kunnen en willen gaan voor die onderwerpen die in onze ogen ‘ertoe’ doen en gaan niet mee in de waan van de dag. Iedereen heeft het over de jacht maar jacht is niet zo zwart/wit als nu gesteld wordt. En jacht is zeker niet DE belangrijkste bedreiging voor wildlife. Ik wil met SPOTS werken op die onderwerpen waar veel minder aandacht voor is maar die wel veel aandacht nodig hebben. Wellicht is dat minder sexy en levert dat ons niet gelijk applaus op, het is dan maar zo. Als SPOTS wil ik pragmatisch en realistisch zijn. Niet alleen brullen maar ook komen met oplossingen en/of een aanpak. We accepteren daarbij dat de onderwerpen waar wij ons voor inzetten, soms minder ‘sexy’ zijn en accepteren daarbij ook dat we wellicht soms een rol spelen achter de schermen. SPOTS is opgezet om ‘onze’ katten te helpen. Dat moet onze belangrijkste insteek zijn”.

Uw financiële bijdrage aan ons werk is welkom. SPOTS is een organisatie die uit vrijwilligers bestaat dus alle middelen worden ingezet voor de katachtigen in het wild. Kijk hier voor de mogelijkheden, Elke bijdrage telt!

http://stichtingspots.tumblr.com