Steeds vaker publicaties over knuffelfarms

SPOTS is al jaren bezig om het verschijnsel knuffelfarms in de bekendheid te krijgen. En gelukkig zet dit langzaamaan zoden aan de dijk. Steeds vaker verschijnen er publicaties in tijdschriften die dit onderwerp belichten. Zo verschijnt er in de komende editie van het Magazine 'Hart voor Dieren' een artikel van Simone Eckhardt van SPOTS. Het artikel 'de leeuw, van koning der dieren tot amusements object' gaat in op het nieuwe fenomeen wandelen met leeuwen. Ook hier worden de welpen al op jonge leeftijd bij hun moeder weggehaald om ze zo te laten wennen aan mensen. De leeuwen worden getraind om op de juiste wijze te poseren voor foto's. Leuk voor onze selfies maar wat is de meerwaarde voor het dier zelf, vraagt Simone zich hardop af in het artikel. Recent verschenen er ook publicaties in Meridian Travel en Marco Polo Reismagazine.

Ook de reisbranche draagt haar steentje bij. Vooral TUI speelt hierin een voortrekkersrol en daar zijn we hen zeer erkentelijk voor. In de nieuwe bestemmingsboekjes van Arke en Holland International,  zijn do's en don't's opgenomen die de vakantieganger helpen de juiste keuze te maken op dierenwelzijns gebied. Hier wordt ook aangegeven dat het niet ok is om te wandelen en te knuffelen met dieren zoals leeuwen.

Wij zijn iedereen dankbaar voor het geven van aandacht aan dit fenomeen knuffelfarms!