Ook in Europa steeds meer stemmen tegen canned hunting.

Etten-Leur - 12 oktober 2014 - Voorafgaand aan zijn bezoek aan Australie (zie het nieuws van vorige week) heeft Ian Michler ook gesproken met vertegenwoordigers van het EP en dierenbeschermingsorganisaties in Zwiserland en Finland.

Het onderwerp van gesprek was te komen tot een ban op de import van trofeeen verkregen door middel van canned hunting. ( Europeans opposed to canned hunting explore ways of banning trophies from SA)

Hoewel hij een welwillend gehoor vond zijn er tot op heden geen concrete stappen genomen, in Europa, om hier iets aan te doen. Dit in tegenstelling tot Australie waar naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog een wet van kracht wordt waarmee de import aan banden gelegd wordt. (Canned Hunting under fire)

Om de roep om actie kracht bij te zetten was er op 4 oktober al wereldwijd een mars ten behoeve van de Olifanten, Neushoorns en Leeuwen, maar er moet meer gebeuren.

U kunt helpen door een brief of email te sturen naar onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement.

Op onze facebookpagina staat een voorbeeldbrief met de emailadressen van de nederlandse leden van het Europarlement.