Screening Blood Lions in het Europees Parlement

Etten Leur - 15 november 2015 - Onlangs ging de film Blood Lions tijdens het Wildlife Film Festival in Rotterdam in première. Op uitnodiging van SPOTS was daarbij een beleidsmaker van Partij voor de Dieren aanwezig. Zij zijn al langere tijd bezig met een lobby tegen de jacht op wilde dieren (niet alleen leeuwen), maar SPOTS wil ook actief het onderwerp toerisme (knuffelfarms) en canned hunting belichten. We zijn zeer verheugd dat naar aanleiding van de film, de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen heeft gesteld aan de staatssecretaris:

Aankondiging internationale Wildlife Crime Conferentie van 1 tot en met 3 maart 2016

De leden van de factie van de PvdD zijn de staatssecretaris erkentelijk voor haar ambitie om Nederland internationaal voorop te laten lopen tegen de illegale jacht op wilde dieren. De leden zijn verheugd dat de staatssecretaris voortvarend met de aangenomen motie van deze leden aan de slag gaat en de internationale Wildlife Crime Conferentie benut om te onderzoeken hoe tot een importverbod op jachttrofeeën te komen.
 

De leden verzoeken de staatssecretaris dit onderzoek niet te beperken tot de mogelijkheden van een Europees verbod, maar ook  de mogelijkheden van een nationaal verbod mee te nemen. Graag een reactie.

De leden zijn blij te horen dat de staatssecretaris de mening deelt dat illegale jacht verwerpelijk is en een misdaad is die de biodiversiteit en de leefbaarheid van onze wereld bedreigd. Deelt de staatssecretaris ook de mening van de leden dat het verwerpelijk is dat Nederlandse jagers trofeereizen boeken om op bedreigde en beschermde diersoorten te kunnen jagen in bijvoorbeeld landen in Afrika? En deelt de staatssecretaris de mening van de leden dat het fokken van leeuwen voor trofeejacht en toerisme verwerpelijk is? In de zogenaamde canned hunting maken de gefokte leeuwen geen schijn van kans omdat zij zich in een klein omheind gebied bevinden en de jager precies weet waar het dier zich bevindt. 

De leden van de fractie van de PvdD zijn verheugd dat een jachttrofeeverbod inzet zal zijn op CITES-conferentie  2016. De leden van de PvdD blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen hierom heen en zijn tevens benieuwd of de staatssecretaris nog andere inzet heeft voor deze conferentie.


Namens SPOTS is Simone Eckhardt volgende week aanwezig op de screening van Blood Lions in het Europees parlement. Daar gaat ze met diverse parlementsleden in gesprek, en ook met Ian Michler, mede maker van Blood Lions.