Ook knuffeltijgers hebben geen lang en gelukkig leven.

Etten-Leur - 25 januari 2015 - Hoewel we ons voornamelijk richten op de knuffelfarms waar men met leeuwen kan knuffelen, willen we ook de aandacht vestigen op andere katachtigen die op soortgelijke manier uitgebuit worden en uiteindelijk gedood worden wanneer er verder geen geld aan verdiend kan worden.

Bijgevoegd filmpje is van HSUS (The humane society of the United States) waarin ze de wantoestanden in twee zogeheten Roadside Zoo's in Amerika aan het licht brengen. In grote lijnen komet het overeen met de (mis)behandeling van leeuwenwelpjes in Zuid Afrika. De diertjes worden op zeer jonge leeftijd (enige weken oud) bij hun moeder wegggehaald, worden fysiek mishandeld en ontberen medische zorg. Alleen om er geld mee te verdienen. Als ze uiteindelijk te groot (lees gevaarlijk) worden, verblijven ze in te kleine kooien als attractie of worden verkocht als huisdier. Een aantal word gebruikt om weer welpjes te krijgen, zodat een constante inkomstenbron gewaarborgd is.

Op de website van de Smithsonian verscheen deze maand een artikel waarin duidelijk gemaakt word, dat het probleem vele malen groter is dan er gedacht wordt.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er naar schatting 10.000 tijgers in Amerika in gevangenschap leven. De officiele opgave is 5.000 stuks, echter de registratie is vrijwillig en daar de behandeling van de dieren niet altijd even goed is, zal niet iedereen zich laten registreren.

Onder de amerikaanse wetten zijn alleen pure dieren onderhevig aan regelgeving. Het merendeel van de tijgers is echter een mix van verschillende rassen, waardoor deze niet wettelijk beschermd zijn. Denk hierbij aan leeuw-tijger kruisingen zoals de Liger en de Tigon.

Bekende voorbeelden van hoe er met de tijgers omgegaan wordt zijn onder andere de witte tijgers in Amerika. Deze stammen allemaal af van een gevangen Bengaalse tijger, genaamd Mohan, die gekruist is met zijn dochter. Inteelt op inteelt met alle gevolgen van dien voor de nakomelingen zoals scheelheid. Een ander triest geval is Tony de tijger, die meer dan 10 jaar in een te kleine kooi zat bij een truckstop, als attractie.

Het volledige artikel is hier te vinden:
America Has a Tiger Problem And No One’s Sure How to Solve It