Misleiding van vrijwilligers is een wereldwijd fenomeen.

Etten-Leur - 5 oktober 2014 - Dat er in Nederland vrijwilligersorganisaties zijn die hun klanten misleiden is uiteraard niet een exclusief iets voor ons landje. Deze week verscheen er een artikel op een Australische website naar aanleiding van een bezoek van Ian Michler aan dat land.

( Ian Michler is een Zuid Afrikaanse natuurbeschermer en journalist. Hij heeft onder andere een blog bij Africa Geographic. )

Momenteel doet hij op een rondreis over de wereld diverse landen aan om mensen, en met name regeringen, bewust te maken van het feit dat in gevangschap gefokte leeuwen maar op 1 manier gebruikt worden: Voor de trofeejacht!

Daarnaast vergelijkt hij het fokken van leeuwen met het fokken van kippen in een legbatterij en de mega varkensstallen: het fokken van dieren onder de meest slechte omstandigheden die er maar te bedenken zijn.

Ook is het zo dat er zo weinig aandacht is voor het in stand houden van bloedlijnen dat de in gevangeschap grootgebrachte dieren een veelvoud aan "mankementen" vertoont omdat het genetisch materiaal als het ware vervuild is door het verkeerd kruisen van de ouderdieren.
Geen enkele zichzelf respecterende natuurbeschermer zou dit soort dieren terug plaatsen in het wild, omdat ze de wilde populaties meer kwaad dan goed zouden doen.

Het volledige artikel is te vinden via onderstaande link.
http://www.abc.net.au/radionational/programs/bushtelegraph/canned-hunting/5788472