Is het aanbieden van knuffelen en wandelen met leeuwen oplichting?

Etten-Leur - 28 september 2014 - Al een wat ouder artikel, het dateert van 2012, maar een artikel dat helaas onverminderd waarheid blijft. Het artikel gaat over het feit dat door de commerciele parken die knuffelen met leeuwen en/of wandelen met leeuwen steeds als argument gebruiken dat men dit doet voor het voortbestaan van de leeuw (en eender welke katachtige men daar heeft).

Echter, tot op heden, is het nog steed niet gelukt om de nakomelingen van met de hand groot gebrachte leeuwen, met succes terug te zetten in de natuur. Een organisatie die veel "adverteert" met een, naar hun bewering, succesvol programma is ALERT met parken in Zimbabwe en Zambia waar er onder andere gewandeld kan worden met leeuwen. Deze organisatie is al ruim 10 jaar bezig met hun programma en hebben tot nu toe geen enkel succes geboekt. Sterker nog, de allereerste poging een groep leeuwen en leeuwinnen terug te plaatsen in het wild is voor een deel van de betreffende dieren geeindigd met een dodelijke afloop!

Terugkomend op het betreffende artikel. Hierin word geconcludeerd dat het geld dat bijvoorbeeld goedbedoelende vrijwillgers betalen aan de verkeerde organisaties niet alleen ten koste gaat van de werkelijke naturrbescherming, maar dat het fokken van leeuwen en het grootbrengen daarvan in gevangenschap, dit zelfs leid tot ongewenst gedrag.

Studies hebben aangetoond dat dit gedrag zich uit in het, zonder aanwijsbare reden, doden van volwassen leeuwinnen door de mannetjes in de pride. Ook een hoger sterftecijfer onder welpen doordat ze gedood worden andere leeuwinnen in hun pride komt voor, iets wat in het wild nooit gebeurt.

Daarnaast is het zo dat de dieren die gebruikt worden voor knuffelen met welpen geselecteerd worden op hun tolerantie ten op zichte van mensen en niet op hun natuurlijke gedrag.

Kortom; knuffelen met welpen en wandelen met leeuwen heeft geen toegevoegde waarde voor het voortbestaan van de soort, op de schaal zoals het heden ten dage gebeurt. Elk project dat beweert dat dit wel zo is, is willens en wetens bezig de bezoekers en vrijwilligers die hen bezoeken op te lichten!

Het volledige artikel is hier te vinden: http://annamiticus.com/2012/08/19/are-african-lion-encounters-scamming-the-public/