Hoeveel is een gefokte leeuw waard?

Etten Leur - 26 juli 2015 - Pas geleden publiceerde Lion Aid een artikel ‘how much is a captive bred lion worth’. De link naar dat artikel treft u hier aan.

De schrijfster van het artikel, Chris Macsween, maakt op de achterkant van een sigarenkistje een grove berekening wat een leeuw (en een leeuwin) aan geld genereren tijdens hun leven.

Naar aanleiding van dat artikel, hebben wij er ook een berekening op losgelaten. Ons baserende op wat de aanbieders zelf publiceren op hun website. Je moet dan denken aan organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden, knuffelfarms en bedrijven die jachtreizen aanbieden. De links waar wij ons op gebaseerd hebben, treft u onderaan dit artikel.

Wij komen op onderstaande berekening:
Zoals altijd is de hoofdrol weggelegd voor Leo. Hoe verdient Leo zijn geld?

1. Leo is een van de welpjes uit het nest van een leeuwin op een leeuwenfokkerij. Binnen een paar dagen word hij bij zijn moeder weggehaald om gepresenteerd te worden als een “weesje dat gered moet worden” of dat het gaat om een bedreigde diersoort die ze speciaal opfokken om de soort te redden. Dat redden wordt voor een belangrijk deel gedaan door vrijwilligers die bereid zijn zo’n €500,00 per week te betalen voor hun vrijwilligers werk. Meestal zijn er minstens 5 vrijwilligers aanwezig op de farm. Stel dat Leo uit een nest van 4 “weesjes” komt en dat ze gedurende 6 maanden verzorgd worden. Leo verdient dan: € 15.000,--

2. Tot een leeftijd van ca. 6 maanden verblijft Leo op deze knuffelfarm, waar hij wordt bezocht door mensen die met hem op de foto willen. Stel dat het €10,-- kost om met Leo op te mogen knuffelen en/of op de foto te mogen gaan en er zo’n 100 mensen per week hier aan deelnemen. Uiteraard is Leo niet de enige, maar als dit zo’n 6 maanden duurt verdient Leo: €25.000,--

3. Als Leo te groot is om geknuffeld te worden, wordt hij ingezet bij het “wandelen met leeuwen”. Dit kan tot hij ongeveer 2 jaar is, dan wordt het te gevaarlijk. Wandelen met leeuwen kost ca. €50,-- per uur. Stel hij gaat op 200 wandelingen in die 2 jaar, met 5 personen per keer en samen met een andere leeuw, dan verdient Leo: €25.000,--

4. Ten slotte wordt Leo, al dan niet direct, verkocht aan een trofeejager. De minimale kosten voor het schieten van een leeuw zijn ca. €12.000,--.

5. Omdat de jager alleen geïnteresseerd is in een trofee (kop en huid), worden Leo’s botten ook nog apart verkocht. Opbrengst €1500,--.

Dit alles opgeteld verdient Leo bruto zo rond de €78.500,--. De fokker heeft uiteraard kosten in de vorm van eten, verzorging, huisvesting, etc. Neem hiervoor een bedrag van €3500,-- per jaar en netto houdt de fokker er ongeveer €60.000,-- aan over.

Een leeuwin zal gemiddeld genomen wat minder opbrengen omdat de prijs voor een jacht veel lager ligt, ca. €5.000,--, maar de eerste 2 jaar zullen gelijk zijn qua opbrengsten.

Daarnaast zullen een aantal leeuwinnen ingezet worden als broedmachines, om steeds welpjes te produceren.

Als je je realiseert dat er momenteel ergens tussen de 6000 en 8000 leeuwen in gevangenschap zitten, met enkel dit doel EN de Zuid-afrikaanse regering middels hun kortgeleden gepresenteerd beheersplan voor de leeuwen de leeuw als koe ziet, is het duidelijk dat het hier om een miljoenen business gaat. De verwachting is zelfs dat dit aantal toe zal nemen naar 20.000 in de komende jaren.

Het is ook interessant te weten dat het uiteindelijk niet zozeer de jacht is die de fokkers het meeste geld opleveren. Het geld wordt verdiend door de dieren in te zetten als knuffelwelp.
Daar zit ook gelijk een positieve kant aan. Knuffelen met leeuwen kan morgen stoppen. En u en ik hebben daar de hand in. Als we niet langer knuffelen met leeuwen, zullen de fokkers deze dieren ook niet langer fokken. Immers, een leeuw kost een fokker dan alleen maar geld omdat het dier pas op volwassen leeftijd geschoten wordt.

Het originele artikel is te vinden via de volgende link: how-much-is-a-captive-bred-lion-worth

De door ons gehanteerd prijzen zijn ruwe omrekeningen vanuit verschillende valuta. Via de volgende links hebben we de verschillende prijzen gevonden.

 
Wij hebben middels een filmpje het leven van een knuffelwelp inzichtelijk gemaakt. De link naar dat filmpje treft u hier, https://www.youtube.com/watch?v=SCQ9kitgTy8

U en ik kunnen het verschil maken. Stop met het knuffelen van leeuwenwelpjes!