Het is gelukt! Er komen landelijke congresdagen duurzaamheid toerisme

Stampersgat, 17 januari 2018

Het is gelukt!!!!!!! Al jaren is SPOTS bezig met een lobby binnen de toeristische scholen om standaard aandacht te geven aan dieren in toerisme. En gisteren zijn spijkers met koppen geslagen.....Tijdens de Vakantiebeurs kwamen diverse toeristische scholen, TUI en SPOTS bij elkaar. Om te praten over plannen rondom landelijke terugkerende congresdagen. Het thema hierin is duurzaamheid en dieren in toerisme (zoals knuffelfarms) worden hierbij een vast thema.

SPOTS voert al jaren een lobby binnen de toeristische branche. Om meer bewustwording te creëren rondom het vele dierenleed dat schuilt achter excursies. Eea leidde er in 2016 toe dat de branche organisatie van reisorganisaties, ANVR, richtlijnen rondom dieren in toerisme lanceerde. Bezoeken aan knuffelfarms worden gezien als 'don't'. Na die richtlijnen lobbyde SPOTS verder op toeristische scholen. Om hen ervan te overtuigen deze richtlijnen ook standaard te behandelen in de lesstof. Simone van SPOTS verzorgt in dat kader ook vaak gastcolleges.

We zijn heeeeeel erg blij te kunnen vertellen dat gisteren concrete plannen zijn gemaakt voor jaarlijks terugkerende congresdagen. Die onderdeel gaan uitmaken van curriculeum op scholen. Daarmee is een afsluiting gekomen van onze jarenlange lobby. En kunnen we er vanuit gaan dat dieren zoals 'onze' katten, standaard belicht gaan worden in het toeristisch onderwijs.

De deelnemende scholen tot nu toe zijn Stenden University, Saxion University, Wageningen Universiteit, NHTV en In Holland. Hele grote dank aan deze scholen maar vooral de betrokken docenten!