Het begin van het einde??

Etten Leur - 4 september 2016 - Simone Eckhardt, directeur van Stichting SPOTS, ontving bijzonder goed nieuws dat tijdens het IUCN-congres "Motie 09" is aangenomen.

Lobbyen loont
Zoals Simone Eckhardt in een van haar blogs schrijft, is lobbyen niet zichtbaar, maar kan wel effectief zijn. Wij bereiken liever met hard werken op de achtergrond resultaat, dan op de voorgrond treden en niets wezenlijks toevoegen. Lobbyen voor deze motie was enorm belangrijk omdat hiermee, zoals al gezegd, extra druk op de Regering van Zuid-Afrika wordt gelegd.

Stemming
De motie stond niet op de feitelijke agenda, maar is voorafgaand aan het congres via elektronische stemming behandeld. De vrees bestond bij SPOTS en andere organisaties dat de motie niet in stemming zou worden gebracht en zij is tot actie overgegaan. SPOTS heeft met lobbyen getracht om de Nederlandse IUCN-leden te overtuigen dat de motie behandeld moet worden en niet onder tafel verdwijnt.
Ook hebben wij ons internationale netwerk ingeschakeld. “Mobilisatie” van zoveel mogelijk leden was van groot belang voor goedkeuring van de motie. De motie is in stemming gebracht en aangenomen. Dat is hoopgevend nieuws, maar we zijn er nog niet.

Motie 9: Terminating the hunting of captive-bred lions (Panthera leo) and other predators and captive breeding for commercial, non-conservation purposes
Een aantal partijen heeft voor dit congres een motie ingediend aangaande captive breeding en canned hunting in (Zuid) Afrika; een slechte zaak, waar SPOTS zich al een aantal jaren mee bezig houdt. We weten inmiddels dat in Zuid-Afrika duizenden gefokte leeuwen leven en dat dit aantal alleen maar toeneemt. De leeuw levert immers veel geld op als knuffelwelp of als jachtobject, maar ook vanwege de stijgende vraag vanuit Azië naar leeuwenbotten om daar (als alternatief voor tijgerdelen) te worden verwerkt in de traditionele Aziatische geneeskunst. De ingediende motie roept de regering van Zuid-Afrika op om te stoppen met het fokken van leeuwen, de beëindiging van de canned hunting en de commerciële exploitatie van de gefokte leeuw. 

Druk op Zuid-Afrika
Door de goedkeuring van de motie zal de druk op Zuid-Afrika worden opgevoerd om een eind te maken aan deze afschuwelijke industrie. Dit betekent helaas niet dat Zuid-Afrika verplicht is de motie op te volgen. 
Het is in ieder een heel belangrijk signaal vanuit het werkveld. De kritiek op de regering van Zuid-Afrika ten aanzien van de commercieel gefokte leeuwen, groeit. Zo spreekt ook de reisbranche zich steeds vaker uit door niet langer excursies aan te bieden naar knuffelfarms (plaatsen waar je als toerist en/of vrijwilliger kunt knuffelen en/of op de foto kunt met jonge leeuwen). De Nederlandse reisbranche heeft inmiddels duidelijke richtlijnen opgesteld aangaande knuffelfarms, waarbij dit als onacceptabel wordt gezien.