Eindelijk is het doek voor de Tijgertempel gevallen

Etten-Leur - 5 juni 2016 - Stichting SPOTS heeft al eerder bericht over de slechte omstandigheden waaronder de tijgers in de Tiger Temple in Kanchanabury (Thailand) leven.

Onverwachte ontwikkelingen
In de week van 23 mei kwamen steeds meer berichten naar buiten dat de Tiger Temple per 30 mei 2016 zijn deuren zou moeten sluiten en dat de tijgers in opvangcentra van de Overheid worden ondergebracht. Wereldwijd is in de media uitvoerig aandacht besteed aan deze actie, die door de monniken niet zonder slag of stoot werd geaccepteerd. Gevaarlijke situaties ontstonden toen monniken zelfs tijgers lieten ontsnappen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat op het terrein van deze Thaise Wat (= tempel) activiteiten werden uitgevoerd die het daglicht niet kunnen verdragen. Ongekende gruwelijkheden kwamen aan het licht. Zo werden ingevroren lijkjes van tijgerwelpen en andere dieren gevonden, tijgerhuiden, talismannen enz. De verdenking bestaat dat de monniken zich inlieten met illegale dierenhandel. Achter de façade van een boeddhistische tempel bleek sprake te zijn van groot dierenleed.

Toekomst
Stichting SPOTS spreekt de hoop uit dat de tijgers na dit vreselijke (gedrogeerde) leven, kunsten vertonen en op de foto gaan met toeristen betere tijden tegemoet gaan en dat wat de monniken en hun medewerkers betreft, het recht zal zegevieren. 
Het is nog niet bekend of de Tiger Temple de recent verkregen Zoo-licentie mag behouden.
In Chiang Mai en Phuket zijn ook tijgertempels, waar je op de foto kunt met tijgers en welpjes. Hopelijk worden deze tempels nauwlettend in de gaten gehouden, zodat de geschiedenis zich niet gaat herhalen.
Stichting SPOTS heeft bijzondere waardering voor Edwin Wiek (Wildlife Friends Foundation Thailand) die jarenlang heeft gestreden voor de tijgers in de Tiger Temple.