De cheeta als nieuwe melkkoe

Stampersgat, 16 april 2018

Steeds vaker worden cheeta's gebruikt als vervanging van leeuwen op knuffelfarms. De fokindustrie rondom leeuwen komt steeds meer onder druk te staan door de vele negatieve berichten rondom deze meedogenloze commerciële business. Steeds vaker gaan fokkers dus over naar de cheeta als knuffelobject. Diverse natuurbeschermingsorganisaties zoals Panthera, Campaign Against Canned Hunting en Endangered Wildlife Trust spreken zich hiertegen uit in dit artikel

Educatie als motief
​Vaak stellen deze knuffelfarms dat ze middels deze activiteiten aan educatie doen. Bezoekers zouden middels interactie liefde voor de dieren krijgen. Natuurbeschermers waaronder SPOTS zetten hier vraagtekens bij. In onze ogen geven dit soort interacties een volstrekt verkeerde boodschap af. Namelijk dat het normaal is om met wilde dieren te knuffelen. Naast dat het niet fijn is voor het dier in kwestie, is het ook een gevaar voor de dieren in het wild. Er is een levendige illegale handel in o.a. cheeta's omdat mensen ze als huisdieren willen houden.

​Panthera stelt: captive breeding of cheetah's is not conservation, never has been and never will be. 

Dierenleed
​Om een dier zoals leeuwen en cheeta's tot 'ambassadeur' en knuffelobject te maken, moeten ze op jonge leeftijd worden verwijderd van hun moeder. Dat is onnatuurlijk en dierenleed aangezien normaliter moeder en welp 1 1/2 jaar bij elkaar blijven. Maar alleen door de welp weg te halen bij de moeder, leren deze dieren de perfecte knuffelobjecten te worden. Uiteraard wordt er ook veel geld verdiend aan vrijwilligers en toeristen die de jonge dieren de melkfles kunnen geven.

​Vervolgens wordt het dier dag in en dag uit geknuffeld en geaaid door mensen. Niet iets wat van nature in de aard ligt van wilde dieren en al zeker niet in de aard van katachtigen. Er zijn geen wetten waaraan faciliteiten die dit soort interacties aanbieden zich moeten houden. Dus is er heel erg vaak sprake van dierenleed.

Ongewisse toekomst
​Sommige fokcentra stellen dat de door hen gefokte cheeta's worden teruggeplaatst in het wild. Dit is vanwege meerdere redenen praktisch onmogelijk. Allereerst omdat er in het wild, te weinig leefruimte is. Dieren zoals cheeta's sterven uit juist omdat er te weinig leefgebied is. Daarnaast is uitplaatsing in het wild onmogelijk omdat dieren die gewend zijn geraakt aan interactie, geen kans maken op overleving in het wild.

​Veel cheeta's gaan dus bij het volwassen worden een ongewisse toekomst tegemoet. Hoewel het in Zuid-Afrika nog niet is toegestaan om cheeta's af te schieten in canned hunting (zoals dat wel mag met leeuwen), is de angst er wel dat dit veranderd gaat worden. Een cheeta in het wild laat zich moeilijk afschieten omdat zijn leefgebied erg groot is. Middels canned hunting, waarbij een dier wordt opgesloten in een afgeschermd gebied, wordt jacht stukken makkelijker. Zeker als het dier gewend is geraakt aan interactie met mensen......

Nu verdwijnen veel cheeta's doordat ze terugkeren naar de fokker. Ze worden ingezet om nieuwe welpen te produceren. En veel cheeta's worden geëxporteerd naar het buitenland bijvoorbeeld naar dubieuze dierenparken en particulieren. Zuid-Afrika is de grootste exporteur van levende cheeta's. 


​Lees het hele artikel hier