Dallas Safari Club veroordeelt canned hunting van leeuwen

Stampersgat, 27 januari 2018

​Canned hunting leidt ook bij jagers zelf tot interne discussies. Bij canned hunting bestel je vooraf een dier en weet je ook min of meer zeker dat je met dit bestelde dier thuiskomt. Bij canned hunting (ingeblikt jagen) is de 'kill' dus gegarandeerd. Dit in tegenstelling tot regulier jagen. Waarbij het meer gaat om het opsporen van een dier en dit dier dus (in theorie) ook kans heeft de jager te ontsnappen. 

​Bij canned hunting kan een dier nooit ontsnappen. O.a. omdat het dier is opgesloten in een omheind gebied en dus niet kan ontkomen. Daarnaast is dit dier veelal in zijn jonge jaren ingezet als knuffelwelp voor toeristen. Hij is hierdoor gewend geraakt aan mensen en ziet in hen dus geen gevaar. Hierdoor kunnen jagers het dier gemakkelijk benaderen. En afschieten. 

Zoals gezegd is er bij jagers onderling veel discussie over canned hunting. Reguliere jagers stellen dat er altijd sprake moet zijn van een fair chase waarbij het dier kan ontkomen. Zij zien canned hunting niet als 'hunt' maar als 'shoot'. Daarnaast stellen veel jagers dat jacht kan bijdragen aan natuurbescherming. Bijvoorbeeld doordat het geld van de jacht terechtkomt bij de lokale bevolking. Die soms 'hinder' heeft van wildlife bijvoorbeeld doordat roofdieren hun veestapel opeten. Door jacht worden zij gecompenseerd en zien ze in wildlife niet alleen hinder. Aldus reguliere jagers draagt canned hunting niets bij aan natuurbescherming.

​Dit leidde er eerder al toe dat jagersorganisaties uit de PHASA stapten (professional hunter association South Africa) toen deze besloot canned hunting toe te blijven staan. Nu doet ook de Amerikaanse jachtbond een duit in het zakje. De Dallas Safari Club, 1 van de grootste jachtorganisaties in de VS, veroordeelt canned hunting. 

​Lees het artikel hier, of via deze link, https://www.eturbonews.com/175295/american-trophy-hunters-condemn-south-african-lion-hunting