CBS News legt link tussen bekende Lion Park en Canned Hunting

Etten-Leur, 30 november 2014

Het is iets waar SPOTS al jaren bekendheid aan geeft. Knuffelen met leeuwen lijkt zo leuk en onschuldig maar is het niet! Per jaar trekken honderden vrijwilligers en toeristen af naar plaatsen in vooral Zuid Afrika, waar ze in close contact kunnen komen met jonge leeuwen. Knuffelfarms noemen wij deze plaatsen. Het verhaal dat op dit soort projecten wordt vertelt, is dat deze projecten doen aan natuurbescherming. De leeuw, een bedreigde diersoort, wordt door hen gefokt en in een later stadium teruggeplaatst in een Reserve. Indien dit niet mogelijk zou zijn, worden de dieren naar een dierenpark gebracht. Zo is het verhaal.

Do the math.....
Als je even logisch nadenkt over dit verhaal, kom je al snel tot een andere conclusie. Het vergt namelijk een simpele rekensom om de leugen te achterhalen. Er zijn 160 fokprojecten voor leeuwen, alleen al in Zuid Afrika. Stel dat elk project drie leeuwinnen heeft die jaarlijks drie welpen voortbrengen. Dat is per project een aanwas van 9 welpen per jaar, 1440 welpen voor 160 fokcentra. Jaarlijks.....Waar blijven al die welpen als ze te groot zijn om mee te knuffelen......

Geen ruimte voor leeuwen
De leeuw in het wild wordt inderdaad bedreigd. 1 van de redenen hiervoor is dat er te weinig leefgebied is voor hen. Roofdieren zoals leeuwen worden alleen getolereerd in beschermde gebieden zoals Nationale Parken en Reserves. Daarbuiten worden ze veelal gedood omdat boeren bang zijn dat deze dieren hun veestapel doden. De Nationale Parken en Reserves zitten vol. Je kunt niet onbeperkt leeuwen in 1 gebied plaatsen. Deze dieren hebben ruimte nodig. Er is dus geen ruimte voor nieuwe, halftamme roofdieren, in het wild.

Ook in dierenparken kunnen deze gefokte leeuwen niet terecht. Althans, niet in goede dierenparken. Als je alleen maar kijkt naar Europese dierenparken, verenigd in de EAZA. Zij nemen geen dieren uit andere continenten op maar fokken leeuwen zelf. En hebben een onderling systeem waarbij dieren, voor behoud van bloedlijnen, worden uitgewisseld. Zo'n systeem is er ook in Noord Amerika. De gefokte dieren uit Zuid Afrika kunnen dus alleen terecht in bonafide dierenparken zoals bijvoorbeeld in Azie. Het staat ook vast dat vele van hen hier eindigen. Of dat nu een fijn perspectief is?

Link naar Canned Hunting
Veel van deze voormalige knuffelwelpen eindigen in de jachtindustrie in Zuid Afrika. En dan de beruchte canned hunting. Een specifieke vorm van jacht waarbij een dier wordt opgesloten in een omheinde ruimte en dus niet kan ontsnappen. Zeker voormalige knuffelwelpen zijn gewend aan mensen en dus gemakkelijk benaderbaar. Easy prey for hunters dit ingeblikt (canned) jagen.

CBS rapportage 'from pets to prey' stelt Lion Park aan de kaak
De laatste maanden komen er steeds meer concrete bewijzen naar buiten. Bewijzen waarbij knuffelfarms worden gelinkt aan canned hunting. Vaak gaat het om projecten die druk bezocht worden door vrijwilligers en toeristen. Enkele maanden geleden werd Seaview Predator Park (nabij Port Elizabeth, Zuid Afrika) ontmaskert. In een reportage van CBS van zondag 30 november 2014, gebeurde hetzelfde met Lion Park. Een zeer bekende knuffelfarm, bezocht door honderden vrijwilligers en toeristen.

De documentaire is te zien via deze link. De documentaire richt zich in eerste instantie op Kevin Richardson, ook bekend als de Lion Whisperer. Hij werkte in Lions Park maar toen hij eenmaal besefte dat de leeuwen hier in de canned hunting industrie eindigden, besloot hij te vertrekken. Hij kocht de 26 leeuwen op die toen in Lions Park leefden en richtte een eigen opvangcentrum voor hen op. Vanaf ca. 7.25 minuten gaat de documentaire in op het fenomeen knuffelfarms.

Seaworld, Lion Park; het zijn slechts enkele bekende knuffelfarms. Plaatsen die veelvuldig worden aangeboden door bijvoorbeeld organisaties die vrijwilligerswerk in het buitenland aanbieden. Wij hopen dat mensen beseffen dat als ze met leeuwen knuffelen, ze indirect verantwoordelijk zijn voor het instandhouden van deze vreselijke industrie. Knuffelen met roofdieren zoals leeuwen en tijgers lijkt leuk. Maar goed te beseffen dat het door jou geknuffelde welpje hoogstwaarschijnlijk eindigt als trofee aan de muur.........