Afrikaans wild vogelvrij, ook voor de Nederlandse jagers

Etten-Leur - 16 november 2014 - afgelopen vrijdag verscheen er in BN de Stem, een regionaal dagblad, een artikel over de jacht op wilde dieren in Afrika. Het artikel verscheen naar aanleiding van de vraag van de Partij voor de Dieren aan staatssecretaris Sharon Dijkstra om jachtreizen te verbieden. Echter, zo stelt Dijkstra, het verbieden van trofeereizen is onmogelijk. Motivatie: De organisatoren voldoen aan zeer strikte regels en zolang de import binnen de gestelde Europese quota blijft, kan Nederland het niet verbieden.

Thieme is verbijsterd, zegt ze, omdat in principe iedereen dus een leeuw kan schieten in Afrika en de kop boven zijn haard kan hangen. En dat is ook zo.

Wat Dijkstra WEL zou kunnen doen, is het voorbeeld van Australie volgen: daar wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om het importeren van trofeeen, van bedreigde diersoorten, te gaan verbieden.

Komt dat verbod er, dan zullen er een flink aantal trofeejagers gaan afhaken, want hoewel ze allemaal beweren het voor "natuurbescherming" te doen, dat doodschieten, willen ze ook allemaal wel die kop boven de haard en het bijpassende kleedje er voor....

Uiteraard staan er de geeikte reacties in van de diverse aanbieders:"Soms is het nodig om roofdieren af te schieten om de lokale bevolking te beschermen" en de dooddoener die het altijd goed doet "Het grootste gedeelte van de opbrengst gaat naar de bevolking en natuurparken". Voor het gemak vergeet men dat er andere manieren zijn om om te gaan met mens-dier conflicten. Tevens hebben diversen studies allang aangetoond dat de jacht maar een fractie inkomsten genereert voor eender welk
Afrikaans land. Zie voor een publicatie daarover hieronder, in de linkenbox.

Er is nog een lange weg te gaan voor regeringen hun verantwoordelijkheid durven te nemen en daadwerkelijk stappen gaan nemen om de trofeejacht een halt toe te roepen. De eerste stapjes zijn gezet..

Dat een regionaal dagblad hier aandacht aan besteed is op zich een goed teken, het geeft aan dat er steeds meer aandacht komt voor dit onderwerp en zich steeds meer mensen bewust worden van hetgeen er allemaal speelt rondom de trofeejacht, ofwel het traject knuffelwelp tot trofee.


Artikel BNdeStem 14-11-2014

Studie over de financiele resultaten van de trofeejacht